ŽŪR JUBILIEJUS

ŽŪR JUBILIEJUS

2005-ieji. VIII – asis LR ŽŪR suvažiavimas

 2005 04 15. LR ŽŪR Garbės pirmininkas  prof. A.Stancevičius skelbia neeilinio VIII – ojo organizacijos suvažiavimo pradžią. Pirmininkauja A.Amšiejus. V.Kazakevičius, G.Staliūnienė ir P.Grigaliūnas. Suvažiavimo svečiai: žemės ūkio ministrė D.Prunskienė,  Seimo nariai: E.Klumbys, J.Ramonas ir K.Starkevičius. Į LR ŽŪR pirmininko pareigas pasiūlyti du kandidatai: A.Amšiejus ir B.Markauskas, nors buvo minima ir...
ŽŪR JUBILIEJUS

Pagerbtas ŽŪR atkūrimo signataras Alvydas Malinauskas

Rugsėjo 22 d. Lietuvos žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus aplankė ŽŪR atkūrimo (1991 m.) signatarą Alvydą Malinauską ir įteikė ŽŪR įkūrimo 95-mečio ir atkūrimo 30-mečio atminimo ženklą. „Prisiminėme Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo ištakas ir laikotarpį, kai buvo atkurtas Jaunųjų ūkininkų ratelių judėjimas, atkurti Žemės ūkio rūmai. Tame laikotarpyje...
ŽŪR JUBILIEJUS

LR ŽŪR VII – asis suvažiavimas

2003 m. vasario 25 d. Kaune įvyko LR ŽŪR VII – asis ataskaitinis ir rinkiminis suvažiavimas. Tai buvo neeilinis suvažiavimas ir pagal svečių gausumą, ir pagal sudėtį. Suvažiavime dalyvavo net 77 svečiai, tarp kurių buvo Vyriausybės vadovas A.M.Brazauskas, Žemės ūkio ministras  J.Kraujelis, Seimo KRK pirmininkas G.Kniukšta bei Seimo nariai: M.Pronckus,...
ŽŪR JUBILIEJUS

Vyriausybei būtų naudinga Žemės ūkio rūmams suteikti daugiau galimybių

LR ŽŪR veikloje kooperacijos plėtra užima vieną pagrindinių tikslų. Mintimis dalijasi LR ŽŪR tarybos narys, Kooperacijos komiteto pirmininkas, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos (LŽŪKA) „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas. Tikėdamas kooperacijos idėja ir jos svarba dar 2000 - aisiais prof. Antanas Stancevičius sutelkė bendraminčius, kurie ir įkūrė Lietuvos žemės...
ŽŪR JUBILIEJUS

LR ŽŪR tvirtumo pagrindas – solidarumo principas

Prisiminimais ir idėjomis dalijasi 2016 – aisiais ŽŪR ordinu „Už nuopelnus žemdirbių savivaldai“ apdovanotas buvęs Lietuvos žemės ūkio technikos asociacijos prezidentas Andrėjus Gediminas Jakas. Į Lietuvos žemės ūkio technikos asociaciją 1993 - aisiais susijungė įmonės, kurias tuo metu dar teoriškai dar jungė Žemės ūkio technikos komitetas prie Vyriausybės, kuriam aš...
ŽŪR JUBILIEJUS

V.P.Knašys: „Gaila, kad ne visi supranta žemdirbių savivaldos naudą valstybei“

Pirmieji atkurtos mūsų valstybės ūkininkai gerai prisimena Vytautą Petrą Knašį. Jis buvo pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės žemės ūkio ministras (1990-1991 m.), o antrą kartą Žemės ūkio ministerijai vadovavo 1996-1998 m. V.P. Knašys labai aktyviai prisidėjo atkuriant LR ŽŪR, buvo pirmininko prof. A.Stancevičiaus pavaduotojas, vienas iš pirmųjų LR ŽŪR valdybos narių,...
ŽŪR JUBILIEJUS

LR ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus: „ŽŪR pėdsakas mano gyvenime“

Vartant išlikusius LR ŽŪR tarybos posėdžių protokolus radome ir 1997 m. gegužės 21 d. tarybos posėdžio protokolą, kurio metu, remiantis Valdininkų įstatymo 16 str.,  iš LR ŽŪR tarybos atšaukiami: V.Knašys, A.Svitojus, V.Drūlia ir M.Treinys. Taigi dabartinis LR ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus dalyvavo šiai organizacijai žengiant penktuosius – šeštuosius metus,...
ŽŪR JUBILIEJUS

Mūsų Rūmai pastatyti ant tvirtos uolos – žemdirbių ir kaimo gyventojų pasitikėjimo

Prisiminimais ir idėjomis dalijasi LR ŽŪR tarybos narys, Lietuvos pramoninių uogynų asociacijos (LPUA) pirmininkas Adolfas Jasinevičius. Laikas greitai bėga, keičiasi aplinkybės, keičiamės ir mes. Štai 1992 -aisiais, kai įkūrėm LPUA, atrodė, kad Lietuvoje daug ūkininkų susidomės uogų auginimu, todėl su bendraminčiais kurdami asociaciją nusprendėm į savo gretas priimti tik turinčius...
ŽŪR JUBILIEJUS

LR ŽŪR vicepirmininkas Vytautas Buivydas: „Žemės ūkio rūmai – tvirtas ir patikimas jaunųjų ūkininkų užnugaris“

LR ŽŪR vicepirmininku išrinktas jaunųjų ūkininkų atstovas – Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) pirmininkas Vytautas Buivydas yra įsitikinęs, kad LR ŽŪR parama jauniesiems ūkininkams buvo ir yra labai svarbi. Apie LR ŽŪR sužinojau 2012 – aisiais, kai po kelių metų emigracijos pradėjau domėtis apie galimybes Lietuvoje užsiimti žemės...
ŽŪR JUBILIEJUS

LR ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas: „Tikimės valdžios ir žemdirbių konstruktyvaus bendradarbiavimo“

LR ŽŪR įkūrimo 95-mečio ir atkūrimo 30-mečio proga mintimis apie dalyvavimą LR ŽŪR veikloje dalijasi LR ŽŪR vicepirmininkas ir Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos (LKAA) direktorius Algis Baravykas. 1990 – aisiais, atkūrus Lietuvos nepriklausomą valstybę, prasidėjo esminiai pokyčiai ne tik šalies politiniame bei visuomeniniame gyvenime, bet ir šalies ekonomikoje, ūkio šakose....
ŽŪR JUBILIEJUS

Atkurtiems Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams – 30 metų: veikla nuo 1998 m. iki 2003 m.

1998 -ieji. Reguliavo supirkimo tvarką ir kainas 1998 08 12. LR ŽŪR prezidiumo posėdyje svarbiausias klausimas – pasiūlymai ŽŪM ir LR Vyriausybei dėl 1999 m. derliaus maistinių grūdų supirkimo tvarkos ir kainų nustatymo. Rinkoje susiklostė išskirtinė padėtis  dėl grūdų supirkėjų piktnaudžiavimo. Pavyzdžiui, Estijoje birželio mėn. vidutinė kviečių supirkimo kaina buvo...
ŽŪR JUBILIEJUS

E.Gedgaudas: ŽŪR – tvirtas pagrindas ir stiprus užnugaris

LR ŽŪR įkūrimo 95-mečio ir atkūrimo 30-mečio proga mintimis apie dalyvavimą LR ŽŪR veikloje dalijasi LR ŽŪR tarybos narys, Veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos komiteto pirmininkas, Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos (LGVA) direktorius dr. Edvardas Gedgaudas.   Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos (LGVA) pirmtakė Holšteinų galvijų augintojų ir gerintojų asociacija buvo įkurta 1995...
ŽŪR JUBILIEJUS

LMSA – Žemės ūkio rūmų narė nuo įsikūrimo dienos

LR ŽŪR vaidmuo Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) veikloje itin ženklus, juk šios organizacijos steigiamasis susirinkimas įvyko būtent LR ŽŪR ir nuo to laiko (1993 m. pavasario) ji yra aktyvi šios pagrindinės žemdirbių organizacijos Lietuvoje narė. Mintimis dalijasi LR ŽŪR tarybos narys, LMSA  pirmininkas dr. Algis Gaižutis. Nuo...
ŽŪR JUBILIEJUS

Atkurtiems Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams – 30 metų: ŽŪR įstatymas ir bendravimas su valdžios institucijomis

LR ŽŪR IV – asis suvažiavimas 1996 05 31 d. Kaune įvyko IV – asis LR ŽŪR ataskaitinis suvažiavimas. Dalyvavo 71 iš 87 LR ŽŪR sudarančių organizacijų atstovas. A.Stancevičius apžvelgė LR ŽŪR istoriją nuo 1926 iki 1996 metų, įvardijo atkurtųjų LR ŽŪR svarbiausius nuveiktus darbus ir problemas su kuriomis buvo...
ŽŪR JUBILIEJUS

Atkurtiems Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams – 30 metų: dėmesys kooperacijai ir privatizavimui

1994 03 25 d. Kaune surengtas LR ŽŪR narių  II – asis suvažiavimas. Dalyvavo 96 proc. visų organizacijų. Taip pat dalyvavo 13 rajonų žemės ūkio tarybų. Išduoti 97 mandatai delegatams. LR ŽŪR pirmininkas prof. A.Stancevičius ataskaitiniame pranešime be kita ko akcentavo sudėtingus santykius su Kauno miesto savivaldybe, kuri vilkino pasitraukti...
ŽŪR JUBILIEJUS

Atkurtiems Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams – 30 metų: intrigos nuo veiklos pradžios

1992-ieji. Išrinkta LR ŽŪR valdyba, komisijos, įsteigti skyriai 1992 01 11 d. LR ŽŪR Tarybos posėdyje Žemės savininkų sąjunga ir Žemdirbių sąjūdis inicijavo diskusiją dėl nepasitikėjimo ŽŪR direktoriumi E.Alioniu, nutarta rinkti ŽŪR valdybą iš 5 žmonių, sudaryti komisiją LR ŽŪR pastatui administruoti, sudaryti LR ŽŪR Etikos komisiją. 1992 01 24...
1 2
Puslapis 1 iš 2