Vyriausybei būtų naudinga Žemės ūkio rūmams suteikti daugiau galimybių

LR ŽŪR veikloje kooperacijos plėtra užima vieną pagrindinių tikslų. Mintimis dalijasi LR ŽŪR tarybos narys, Kooperacijos komiteto pirmininkas, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos (LŽŪKA) „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas.

Tikėdamas kooperacijos idėja ir jos svarba dar 2000 – aisiais prof. Antanas Stancevičius sutelkė bendraminčius, kurie ir įkūrė Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociaciją „Kooperacijos kelias“. Kuriant šią asociaciją buvo siekta pasinaudoti pasaulyje gerai žinomomis kooperacijos galimybėmis, prisidėti prie kaimo žmonių gyvenimo gerinimo.Kooperacijos kelio“ veiklos svarbiausias tikslas buvo ir išliko tas pats – vykdyti šalies žemės ūkio vystymo strateginius tikslus atitinkančią kooperacijos plėtrą. Tikslui įgyvendinti numatytos pagrindines veiklos kryptys: atstovauti kooperatyvus bendraujant su valstybės institucijomis bei vidaus ir užsienio rinkų partneriais; ieškoti rinkose kredito išteklių, diegti pažangias gamybos technologijas bei mokslo rekomendacijas, kurios galėtų gerokai padidinti darbo našumą, pagerinti produkcijos kokybę bei sumažinti savikainą iki dydžio, leidžiančio konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Be to, „Kooperacijos kelias“ padeda ketinantiems steigti naujus kooperatyvus, koordinuoja jų veiklą, rengia dalyvavimo rinkose strategiją. Kita svarbi kryptis – rengti seminarus, konferencijas, muges, parodas, ruošti metodines rekomendacijas, informaciją „Kooperacijos kelio“  narių veiklos klausimais; organizuoti asociacijos narių kvalifikacijos kėlimą, mokymą, konsultavimą, stažuotes šalyje ir užsienyje. Be kita ko, „Kooperacijos kelias“ suteikia galimybę savo nariams bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio šalių analogiškomis organizacijomis, būti jų nare; teikti paramą; dalyvauti rengiant ir svarstant naujus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų projektus, reglamentuojančius asociacijos ir jos narių veiklą; kurti duomenų bazes apie žemės ūkio kooperaciją, teikti šiuos duomenis Asociacijos nariams ir institucijoms.

LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ LR ŽŪR nare tapo 2000 m. Nuo to laiko sklandžiai bendraujama ir bendradarbiaujama, siekiant gerovės žemės ūkio sektoriaus dalyviams, kooperacijos plėtros.

Nuolatos dalyvaujame LR ŽŪR organizuojamose diskusijose, Tarybos posėdžiuose, aktyviai dirba Kooperacijos komitetas, taigi turime galimybę išreikšti savo idėjas, aptarti problemas kooperacijos srityje bei sulaukti pagalbos jas sprendžiant. Kartu organizuojame įvairius renginius, dalyvaujame tarptautinėje veikloje.

LR ŽŪR dirba aukštos kvalifikacijos vadovai ir specialistai. Visų jų bendras darbas bei bendradarbiavimas su LR ŽŪR nariais, Valstybės institucijomis, užsienio partneriais, žemdirbiais, įvairių organizacijų atstovais padeda pasiekti gerų rezultatų.

LR ŽŪR veikla yra labai svarbi Lietuvos žemės ūkio sektoriaus dalyviams, todėl Vyriausybė šiai organizacijai turėtų skirti daugiau funkcijų. Svarbu, jog organizacijai būtų suteikta galimybė atstovauti žemdirbių interesams ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. LR ŽŪR tarybos nariai ir šios žemdirbių skėtinės organizacijos specialistai nuolat yra tarp žemdirbių, todėl čia kyla daug inovatyvių idėjų ir Vyriausybei būtų naudinga šiai organizacijai suteikti galimybes tas idėjas realizuoti.

Gražių jubiliejų proga LR ŽŪR linkime ir toliau išlikti aktyvia organizacija ginant žemdirbių interesus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, skleisti inovatyvias idėjas ir mokyti jaunąją kartą jomis pasinaudoti, siekiant išlikti konkurencingais rinkoje. Tikimės, jog ir toliau bendrausime ir bendradarbiausime, siekdami bendrų tikslų įgyvendinimo ir kooperacijos plėtros.