LR ŽŪR vicepirmininkas Vytautas Buivydas: „Žemės ūkio rūmai – tvirtas ir patikimas jaunųjų ūkininkų užnugaris“

LR ŽŪR vicepirmininku išrinktas jaunųjų ūkininkų atstovas – Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) pirmininkas Vytautas Buivydas yra įsitikinęs, kad LR ŽŪR parama jauniesiems ūkininkams buvo ir yra labai svarbi.

Apie LR ŽŪR sužinojau 2012 – aisiais, kai po kelių metų emigracijos pradėjau domėtis apie galimybes Lietuvoje užsiimti žemės ūkiu, ūkininkauti. Pasidomėjau ir supratau, kad būtent LR ŽŪR yra ta nesavanaudiška organizacija, kuri rūpinasi ne kokios nors vienos ūkininkų grupelės, o visų ūkininkų interesais. Netrukus, padedant ir skatinant LR ŽŪR, mes, jaunieji ūkininkai, susibūrėm į vieną organizaciją. Nors ir tada buvo sakoma, kad reikia rūpintis ūkininkų ateitimi, tačiau įsikūrimo sąlygos jauniesiems ūkininkams buvo tikrai prastos, nepalankios. Tai ne teorinis pasvarstymas – tai patyriau aš pats ir mano kolegos. LR ŽŪR padedant mums pavyko daug ką pakeisti.

Vienas tokių konkrečių darbų – pavyko pakeisti ES ir valstybės paramos siekiantiems jauniesiems ūkininkams taikytus tinkamumo kriterijus. Priminsiu, kad į paramą ūkio įsikūrimui galėdavai pretenduoti tik turėdamas nors 20 ha nuosavos žemės, berods dar tiek pat reikėdavo nuomoti žemės. Kas galėjo įvykdyti tokius reikalavimus? Tik stambiųjų ūkininkų sūnūs ar dukros. Tačiau tokie, koks buvau aš, kurie pradėjome ūkininkauti nuo kelių pirmųjų hektarų, paramos negalėjome tikėtis. Džiaugiuosi, kad LJŪJS, pasitelkus LR ŽŪR pagalbą ir įtaką, minėtas sąlygas paramai gauti pavyko pakeisti – užteko turėti 3 ha žemės, o svarbiausias reikalavimas – gera ūkininkavimo idėja, įtikinamas verslo planas. Be to, išsikovojome galimybę gauti papildomus balus vertinant verslo planą, siekiantiems pasinaudoti parama ūkiams modernizuoti.

Labai svarbi buvo LR ŽŪR parama siekiant užmegzti ryšius su tarptautinėmis jaunųjų ūkininkų organizacijomis – tapome ES jaunuosius ūkininkus jungiančios organizacijos CEJA nariais. Dalyvaudami šios organizacijos veikloje atliekame daug valstybei naudingų darbų. Ne visi juos mato, ne visi supranta, bet mes darbus tęsiame. Taip pat galėčiau pasakyti ir apie LR ŽŪR tarptautinę veiklą – jokia kita organizacija Lietuvoje tiek nenuveikia Briuselyje, kiek nuveikia LR ŽŪR. Ir tai ne vienkartiniai dalyvavimai, kokiuose nors renginiuose, bet nuolatinis darbas įvairiose darbo grupėse, komitetuose, atstovavimas. Labai svarbu, kad Europos Komisiją pasiektų ne tik valstybės struktūrų, bet ir žemdirbių savivaldos organizacijų pasiūlymai, rekomendacijos. Kai suvienijame jėgas įvairių šalių žemdirbių savivaldos organizacijų – į mūsų balsą įsiklausoma. Tai – nuoseklaus darbo rezultatas, kurį atlieka LR ŽŪR komanda. Kokia LR ŽŪR komanda? Joje yra ir patyrusių specialistų ir daug jaunų ir gabių žmonių. Jokia kita žemdirbių organizacija tokia komanda negali pasigirti.

Ar LR ŽŪR taryba visada išgirsta jaunųjų ūkininkų balsą?

Mes ne savanaudžiai – puikiai suprantame, kad LR ŽŪR gina ne tik jaunųjų ūkininkų interesus, ko, deja, nesupranta arba nenori suprasti kai kurie stambiausiųjų ūkių savininkai. Taigi LR ŽŪR gina ne vienos kurios nors ūkininkų grupės, bet visų ūkininkų interesus. Mes, jaunieji ūkininkai, turime vieną balsą, kaip ir kitos asociacijos. Džiaugiuosi, kad LR ŽŪR vyksta skaidrios diskusijos ir išklausomos visų nuomonės, o sprendimai priimami demokratijos būdu. Vis dėlto, aš džiaugiuosi, kad į jaunųjų ūkininkų nuomonę ir siūlymus visada įsiklausoma. LR ŽŪR taryba dirba ypač profesionaliai ir aktyviai. Čia visada skiriamas deramas dėmesys jaunimui. Kitaip ir negali būti, juk kaimas be jaunimo – kaimas be ateities. Juk ir mokesčius mokės dabartiniai ir būsimi jaunieji ūkininkai, taigi nuo mūsų sėkmės labai priklausys daugelio vyresnio amžiaus ūkininkų gyvenimas pasitraukus iš aktyvios veiklos. Mes, jaunieji ūkininkai, džiaugiamės galėdami dalyvauti gilias tradicijas turinčios ir garbingos LR ŽŪR veiklos.