A.Svitojus: „Džiugina ŽŪR narių susiklausymas ir pilietiškumas"

Gruodžio 13 d. įvyko Lietuvos žemės ūkio rūmų organizacijų organizuota antroji šiais metais Protesto akcija Briuselyje, Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu. Akcija vyko Rue de la Loi gatvėje, tarp Šumano žiedo ir Avenue de la Joyeuse Entree.

ŽŪR nuoseklaus darbo tarptautiniu mastu dėka prie lietuvaičių protesto akcijos prisijungė Lenkijos, Čekijos, Slovakijos žemės ūkio rūmai bei Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijos.

„Naujajam finansiniam 2021-2027 m. laikotarpiui Europos Komisijos siūlomų tiesioginių išmokų dydis Lietuvos žemdirbiams nėra priimtinas, kadangi jos siūlomos gerokai mažesnės nei Europos Sąjungos (ES) vidurkis. Privalome rūpintis, kad Lietuvos žemdirbiai nebūtų diskriminuojami, kad visoje ES būtų užtikrintos vienodos konkurencinės sąlygos. Manome, kad tai yra vienas svarbiausių derybinių klausimų, todėl šiuo laikotarpiu privalome būti aktyvūs ir ryžtingi kovojant dėl Lietuvos kaimo ir ūkininkavimo ateities.  Šiandien ypač džiaugiuosi pilietiškomis ir aktyviomis ŽŪR organizacijomis, kurios vieningai palaiko ir dalyvauja protesto akcijoje”, – kalba ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus.

„Šiandien svarbu kovoti ir pasiekti savo tikslą – būti pilnateisiais ir lygiaverčiais ES rinkos žaidėjais. Svarbu, kad iškovotos didesnės paramos sumos būtų teisingai padalintos ir Lietuvoje. Šiandien matome, kad parama nėra paskirstoma. Šiandien investicinės paramos sklaida yra gerokai per maža, todėl matome didelį ūkių nykimą. Nuo 2004 metų Lietuva neteko daugiau nei 100 tūkst. ūkininkų. Įstojus į ES jų buvo 237 tūkst., o šiuo metu – apie 130 tūkstančių. Todėl privalome kovoti dėl ateities jau šiandien“, – sako ŽŪR vicepirmininkas Vytautas Buivydas.

ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas susitiko su Europos komisaru Valdžiu Dombrovskiu, kuris atsakingas už eurą, socialinį dialogą ir finansinį stabilumą. A. Baravykas įteikė lietuvių, lenkų, čekų ir slovakų reikalavimus dėl nediskriminacinės BŽŪP.