A. Svitojus: NMA ir ŽŪR tikslai sutampa

Birželio 16 d. vyko Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) vadovų nuotolinis susitikimas, kuriame buvo aptarti ūkininkams aktualūs klausimai.

„NMA yra svarbi institucija, nes ne tik administruoja ES lėšas, bet ir prižiūri bei kontroliuoja teisėtą Kaimo plėtros programos lėšų panaudojimą. Mes, kaip žemdirbių ir kaimo gyventojų interesams atstovaujanti institucija rūpinamės, kad ūkininkai sėkmingai įsisavintų lėšas ir, kad  galėtų įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus. Tam užtikrinti būtinas bendradarbiavimas ir kalbėjimasis, diskusijos dėl kylančių probleminių klausimų. ŽŪR yra ta institucija, kuri yra arčiausiai kaimo žmogaus ir ūkininko, todėl mūsų tikslas – ne tik informuoti ir šviesti ūkininkus, bet ir pagelbėti, jei dėl tam tikrų nesusipratimų ūkininkas patenka į bėdą. Todėl šiandien džiaugiamės NMA direktoriaus Aleksandro Muzikevičiaus ir visos komandos geranorišku bendradarbiavimu ir požiūrio į ūkininką pokyčiu“, – kalbėjo A. Svitojus.

Susitikimo metu buvo aptarti ūkininkams aktualūs klausimai: dėl žemės valdymo dokumentų teikimo, dėl NMA taikomų sankcijų už nenušienavimo faktą, dėl NMA taikomų sankcijų dėl netinkamai deklaruotų plotų, patenkančių į bl3 ir bl9 KŽS ribas, dėl skirtingų įrodymų taikymo nustatant laukų šienavimo faktą.

Aleksandras Muzikevičius pažymėjo, kad NMA tikslas – ne kontroliuoti, bet užkirsti kelią klaidoms. „Diegiame monitoringo sistemą, kurios pagalba ūkininkai galės prisijungti prie NMA portalo ir pasitikrinti savo ūkio duomenis. Naujas požiūris, nauja sistema, išankstinis informavimas, tolerancijos didinimas. Pagrindinį dėmesį skiriame prevencinėms priemonėms ir interakcijai. Per pastaruosius metus NMA bendrą skiriamų sankcijų sumą sumažino apie 60 proc. Pagrindinis siekis ir tikslas – kad Briuseliui išvis nebūtų grąžinama paramos lėšų. Ir taip Lietuvos žemdirbiai nėra lygiose sąlygose, lyginant su ES šalių ūkininkais. Todėl turime siekti kiek įmanoma efektyviau įsisavinti lėšas. Pastebime, kad pagrindinės sankcijos tenka už deklaracijose persidengiančius dirbamos žemės plotus. Daug klaidų ūkininkai pridaro dėl skubėjimo, kai  deklaracijas palieka paskutinei dienai, o tada ir privelia klaidų. Blogai ir tada, kai vėluojama pateikti deklaracijas, nepamirškime, kad už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išskaičiuojama po 1 proc. lėšų. Pavyzdžiui, 2019 m. Lietuvos ūkininkai vien dėl vėlavimo pateikti paraiškas neteko apie 270 tūkst. Eur išmokų. Mūsų tikslas, kad tikri ūkininkai gautų kuo didesnes išmokas ir neprarastų paramos dėl netyčia padarytų klaidų. Šiam tikslui tarnauja ir įdiegta mobili programėlė „NMA agro“. Programėle ūkininkai gali informuoti NMA apie įvykdytus įsipareigojimus ar problemas“.

NMA atstovai informavo, kad Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, diegiame monitoringo sistema, kurios tikslas – prevencija. Šiuo metu tokią sistemą jau yra įsidiegę danai, belgai, ispanai, italai.

NMA siekia kuo mažiau važiuoti į ūkininkų laukus, o duomenis stebėti per palydovą, ir tik tuo atveju, kai kažkas yra negerai, vykti į vietą ir atlikti patikrinimą.

Ūkininkai Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje turi tiksliai įbraižyti savo laukų ribas pagal pateikiamoje ortofotografinėje žemės dangos nuotraukoje matomas žemėnaudų ribas. Jei žemėnaudų ribos yra pasikeitusios nuo pateikiamų ortofotografinėje žemės dangos nuotraukoje, ūkininkas turi nurodyti aktualias laukų ribas. Taip pat ūkininkai turi įsivertinti, ar jų deklaruojamuose laukuose nėra netinkamų paramai plotų, net jeigu jie nėra matomi pateikiamoje ortofotografinėje žemės dangos nuotraukoje. Pavyzdžiui, jeigu deklaruojamuose plotuose yra pastatyti nauji pastatai, iškasti tvenkiniai, atsirado nuolatinis kelias ar saulės jėgainės, auga krūmai ar miškai, ar yra kitų objektų, tai pastarieji plotai turi būti (bent apytiksliai) išskirti iš tinkamų paramai plotų.

NMA atstovai informavo, kad šiemet planuoja atlikti gerokai mažiau patikrų nei pernai, be to, tikrintojai nevyks į laukus, jei tik tai leis tikrinamų įsipareigojimų specifika. Taip pat pareiškėjai bus iš anksto įspėjami apie klaidingai deklaruotus laukus, kad dar deklaravimo metu galėtų ištaisyti neatitikimus. Tokiu būdu NMA žengia esminį žingsnį link Automatinės laukų nuolatinio stebėjimo informacinės sistemos įgyvendinimo.

NMA turi galimybes laukų matavimus atlikti nuotoliniu būdu vadovaujantis  ortofotografiniais ir palydoviniais vaizdais, tačiau siekiant patikrinti auginamą pasėlį ir vykdomą žemės ūkio veiklą (pvz., pievų šienavimas/ganymas, pūdymo įdirbimas) buvo vykstama į laukus. Šiais metais auginamas pasėlis ir pievų šienavimas/ganymas, pūdymų įdirbimas bus tikrinami nevažiuojant į laukus, o vadovaujantis palydoviniais duomenimis arba gavus nuotraukas per mobilią programėlę „NMA agro“.  Naudodamiesi programėle pareiškėjai gali patys dalyvauti patikrinimo procese ir pranešti apie įvykdytas veiklas (atsiųsti dirbamo lauko nuotraukas), taip pat informuoti apie force majeure aplinkybes ir pan.

 

 

Atsižvelgiant į iškilusius tam tikrus probleminius klausimus, sutarta raštiškai kreiptis į Žemės ūkio ministeriją dėl tam tikrų paramos taisyklių tobulinimo, kurie yra galimi, atsižvelgiant į Europos Komisijos reglamentus.

ŽŪR ir NMA vadovai sutarė tokius susitikimus organizuoti periodiškai ir diskutuoti pagal atskirų sektorių aktualijas, aktyviai įtraukiant ŽŪR organizacijas – nares: ekologinių ūkių, gyvulininkystės, daržovių ir kt.

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.