A.Svitojus: pavyko sutarti, kad žemės ūkio paskirties žemės įsigijimas būtų ribojamas

2023 m. kovo 29 d. Žemės ūkio pirmininkas (ŽŪR)dr. Arūnas Svitojus, vicepirmininkas Vytautas Buivydas, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos narys Darius Viliušis ir  ŽŪR Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė dalyvavo susitikime su Aplinkos ministru Simonu Gentvilu.
„Pavyko sutarti, kad išliktų 500 ha žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ribojimas. Jei Aplinkos ministerijai pavyks griežčiau kontroliuoti ir įdiegti Nacionalinės žemės tarnybos tvarkose saugiklius, pažabosiančius piktnaudžiavimą, tai bus tikrai sveikintinas dalykas. Spręsti žemės ūkio paskirties žemės (valstybinės ir privačios) įsigijimo klausimą reikia operatyviai, nes šiandienos statistika tokia, kad Lietuvoje apie 10 proc. ūkininkų valdo apie 80 proc. Lietuvos žemių. Lietuvoje galiojantis įstatymas, neleidžiantis turėti asmeniui daugiau nei 500 ha žemės yra realiai neveikiantis. Žemę neribotai galima įsigyti, superkant juridinių vienetų akcijas. Neribojant žemės pardavimo per akcijas bei pajus, kyla grėsmė ir nacionaliniam saugumui, kadangi dauguma valstybės nekilnojamojo turto sutelkiama ribotame subjektų rate. Tikslinga koreguoti žemės įsigijimo įstatymą, užkertant galimybę jau turintiems daugiau kaip 500 ha žemės subjektams įsigyti žemę per susijusius fizinius ar juridinius vienetus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį) turi nuo 1 proc. atitinkamos įmonės akcijų (pajų). Šiuo metu esant ribojimui įsigyti žemę subjektams, valdantiems ne mažiau kaip 25 procentus akcijų ar pajų, šis įstatymas yra nesudėtingai apeinamas ir/arba  paliekama erdvė jį apeiti. ŽŪR nariai – Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga dar šių metų pradžioje šiuo klausimu priėmė rezoliuciją, su kuria kreipėsi į valdžios institucijas su prašymu spręsti problemą. Tikimės, kad problema bus sprendžiama. Žinoma, labai lauktume operatyvumo”, – pažymi dr. A.Svitojus.
Susitikime taip pat kalbėta apie  pakrančių apsaugos juostas, laisvos valstybinės žemės panaudojimo ir leidimo laikinai ja naudotis klausimus,

pirmumo teisę įsigyti žemės ūkio paskirties žemę besiribojančių sklypų savininkams, kai ta žemė atitinka įsiterpusio sklypo sąvoką, stumbrų ir paukščių daromą žalą ūkininkams, Medžioklės įstatymo pakeitimus ir kt. Šiuos ir kitus aktualius klausimus sutarta aptarti kito mėnesio susitikime.