A.Svitojus: šiandien turime rūpintis, koks ateityje bus maistas ir žemės ūkis

2020 m. spalio 12–16 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus dalyvavo 6-ąjme Azijos ekologinio ūkininkavimo vietos valdžios – ALGOA (angl. Asian Local Governments for Organic Farming) organizuotame aukščiausio lygio susitikime „Aljansų kūrimas už Azijos ribų“ Goesane, Pietų Korėjoje. Renginys vyko nuotoliniu būdu.

„Gaila, kad dėl covido renginys vyko nuotoliniu būdu, nes nuotoliniai susitikimai nesuteikia tiek emocijų bei tiesioginio komunikavimo su žmonėmis iš skirtingų pasaulių kampelių. Net 4 dienas vykę nuotoliniai susitikimai, sesijos, diskusijos, darbo grupės pagal atskiras temas, tikrai inspiravo naujų idėjų ir minčių. Susitikime dalyvavo per 400 žmonių net iš 46 šalių. Visų šalių atstovai pažymėjo, kad svarbu sukurti naują ekologiškesnę ekonominę sistemą, prisidedančią prie sveikatos ir socialinio sąžiningumo visame pasaulyje. Susitikime diskutavome kaip to pasiekti, kokius metodus pasirinkti, kokias priemones taikyti ir kaip edukuoti visuomenę“- dalinasi įspūdžiais LR žemės ūkio rūmų pirmininkas, Baltijos labdaros fondo direktorius  dr. A. Svitojus.

Po sesijų vyko darbas 7 darbo grupėse:

  • Organiniai (eko) regionai, integruota vadyba, planavimas – vadovavimas- politika;
  • Turizmas/gastronomija;
  • Atsinaujinantis/ekologinis ūkininkavimas – agro ekologija-vietinių išteklių valdymas ir energetika;
  • Maistas: perdirbimas – paskirstymas – vartojimas, kokybė ir sveikata, maistas ir maisto sauga;
  • Socialiniai klausimai, socialinis žemės ūkis, bendruomenių įgalinimas, miesto ir kaimo santykis;
  • Komunikacija;
  • Jaunimas ir ekologinis žemės ūkis.

Priminsime, kad susitikimo tikslas – 2020 m. vasario 6 d. Romos (Italija) Žemės ūkio ministerijoje pasirašytas memorandumas dėl Pasaulio organinių rajonų aljanso (GAOD) sukūrimo. Memorandume numatyta keistis žiniomis ir gerąja patirtimi bei pakviesti kitas pasaulio šalis prisijungti prie Aljanso.

GAOD steigėjai perskaitė deklaraciją, kurioje teigiama, jog tvari maisto gamyba ir vartojimas yra raktas į žmogaus sveikatą ir yra itin svarbus, siekiant įveikti tokius iššūkius kaip klimato kaita ir biologinės įvairovės nykimas. Pasaulio maisto ir ūkininkavimo sistemų pertvarkymas yra svarbus siekiant užtikrinti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (SDG), todėl labai svarbu sukurti veiksmingą partnerystę ir dalintis praktinių sprendimų pavyzdžiais. Šalys steigėjos, remdamosi vietos ir subnacionalinių vyriausybių veiksmais, sukūrė darbinius modelius ir gyvas laboratorijas, padedančias pereiti prie tvaraus maisto ir ūkininkavimo sistemų, integruoti valstybines ir privačias institucijas, pilietinę visuomenę, ūkininkus, mažąsias ir vidutines įmones.

„Bendradarbiaudami ir užmezgę ryšį su visais žemynais, mes taip pat stengsimės paremti panašaus mąstymo iniciatyvas viso pasaulio ir šalies lygmeniu, siekiant prisidėti prie klimato kaitos problemų sprendimo”, – pažymi Aljanso steigėjai.

Per COVID-19 pandemijos ir su ja susijusių apribojimų nuo 2020 m. kovo 26 d. iki birželio 26 d. laikotarpį buvo surengtos 6 nuotolinės konferencijos, skirtos aptarti ekologinių rajonų strateginiams klausimams (pvz. ekologinio ir atsinaujinančio ūkininkavimo, dirvožemio derlingumo, anglies dioksido mažinimo, bioekonomikos, viešųjų pirkimų, tvarios mitybos, tvarios vietos maisto sistemos ir kt).

Aptarta ir Aljanso plėtra, kurį dabar sudaro šios organizacijos: IN.N.E.R., ALGOA, Regeneration International, Filipinų savivaldybių ir organinių provincijų lyga, IFOAM Organics International, IFOAM EU, IFOAM Asia, Baltijos labdaros fondas ir Organic Food Systems programa.