A.Svitojus: „Taika ir supratimas tarp tautų – raktas į sėkmingą ir tvarų žemės ūkį”

Rugsėjo 7 d. Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus dalyvavo metinėje „Taikos duonos” konferencijoje „Taikos duona miestuose ir kaimo vietovėse – geresniam Europos pažinimui“, kurią šiais metais organizavo Rumunija, bendradarbiaudama su Vokietijos Federacine Respublika.

Konferenciją, kuri šiais metais vyko nuotoliniu būdu, organizavo Rumunija, o atidarė asociacijos „FriedensBrot“ generalinis direktorius Gibried Schenk. Konferencijoje dalyvavę Rumunijos, Vokietijos, Slovėnijos, Estijos, Latvijos, Slovakijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministrai akcentavo Europos šalių bendradarbiavimo tarp valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus svarbą.

Bulgarijos, Estijos, Vengrijos, Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos žemdirbių savivaldos lyderiai apžvelgė vykusius „Taikos duonos“ renginius ir jų metu organizuotas diskusijas, bendradarbiavimo patirtis ir ateities įžvalgas.

„Taika ir supratimas tarp tautų – raktas į sėkmingą ir tvarų žemės ūkį. Bendradarbiaudami, diegdami inovacijas galime užtikrinti tvarų ūkininkavimą, prisidėti prie kaimo plėtros procesų ir aprūpinti miesto gyventojus saugiu maistu“, – sveikindamas visus konferencijos dalyvius, pažymėjo dr. A. Svitojus.

„Taikos duona“ – už „geležinės uždangos“ buvusių 12 valstybių – Bulgarijos, Vokietijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Čekijos, Vengrijos, Kroatijos bendras projektas, kuriame susitinka žemės ūkio ministrai ir nevyriausybinių organizacijų lyderiai.

Duona – gyvenimo simbolis, nes daugelyje tautų iki šiol tikima, kad duona slepia gyvenimo ir mirties paslaptį – pasėtas grūdas pirmiausia turi numirti, kad vėl atgytų. Todėl projektas „Taikos duona“  – prasminga ir garbinga iniciatyva. Projekte didelis dėmesys skiriamas valstybės institucijų – ministerijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimui, kas gali užtikrinti efektyvesnį visų šalių tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Lietuvos žemės ūkio ministerija ir Lietuvos žemės ūkio rūmai aktyviai bendradarbiauja su minėtų šalių ministerijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Berlyno siena nuo 1961 m. iki 1989 m. Vokietijoje buvo šaltojo karo simbolis. Projektas „Taikos duona“ Europoje vyksta jau septinti metai. Projektas prasidėjo 2014 m. Vokietijoje, kai buvusioje Berlyno sienos teritorijoje, taip vadinamoje „mirties linijoje“, buvo išauginti rugiai, o jų sėklos vėliau pasėtos Centrinės ir Rytų Europos valstybėse, kurios įstojo į ES po 1989 metų. Tai –  Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija.

Kasmet vienoje aukščiau minėtų valstybių organizuojamas susitikimas, kuriame vyksta ne tik forumas „Taika ir žemės ūkis“, bet ir „Taikos duonos“ kepimas iš specialiai šiai progai užaugintų grūdų. Projekto tikslas –  parodyti, jog taikos išsaugojimas pasaulyje yra tiesiogiai susijęs su tvaraus žemės ūkio plėtra. 2014 m. renginys startavo Vokietijoje, 2015 m. – vyko Lenkijoje, 2016 m. – Vengrijoje, 2017 m. – Bulgarijoje, 2018 m. rugsėjo 26-28 d. vyko Estijoje ir Latvijoje, o 2019 m. – Lietuvoje.