A.Svitojus: „Telksimės Briusely"

Spalio mėn. 1 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus susitiko su Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijos nariais ir pirmininku Kamal Zulfijev.

„Žemdirbiams aktualių ir skaudžių klausimų kiekvieną dieną nestinga: aptarėme pieno supirkimo kainas, kurios šiandien jau žemiau savikainos. Ūkininkai rimtai svarsto ką daryti, ko imtis, juk negali dirbti už dyką. Svarstymų būta įvairių –  gal trauktis iš vis iš ūkininkavimo, gal pereiti prie mėsinės gyvulininkystės, tačiau čia reikalingos didelės investicijos, kurių ūkininkai neturi. Daug kalbėjomės ir dėl nevienodų mūsų šalies ir senųjų ES šalių ūkininkavimo sąlygų ir išmokų. Vėl kyla klausimas, ką daryti. Informavau žemdirbius, kad ŽŪR š. m. spalio 18 d. ruošiasi protesto akcijai Briuselyje, būtent tuo metu kai vyks ES Vadovų Taryba – ES šalių aukščiausio lygmens politinis bendradarbiavimas. Dėl lygių teisių ir sąlygų turime kovoti ir būti vieningi. Gerai pamenu, kaip 2014 m. Lietuvai buvo siūloma vidutinė išmoka 144 Eur, o ŽŪR protestų akcijų ir reikalavimų iniciatyvomis buvo pasiekta, kad augančia tvarka iki 2019 m. vidutinė išmoka sieks 196 Eur. Šiandien matome, kad norint pasiekti rezultatą, reikia veikti nedelsiant ir vienyti jėgas su kaimyninių šalių Žemės ūkio rūmais, kitomis žemdirbių savivaldos organizacijomis – Latvija, Lenkija, Estija, Bulgarija, Rumunija, Čekija, Slovakija, Kroatija, Rumunija. ŽŪR turi puikų įdirbį bendradarbiaujant su užsienio šalių ŽŪR ir kitomis žemdirbių savivaldos organizacijomis. Gerai suprantame, kad už mus niekas kitas nepastovės, todėl deriname bendrą veiksmų ir darbų planą“, – kalbėjo ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus.

Po susitikimo su ŽŪR pirmininku Šalčininkų rajono žemdirbiai aplankė Eišiškių krašto ūkininkus:  Dailidžių kaime pienininkystės ūkį turinčio Tadeuš Rodži. Čia melžiama 50 karvių, 20 mėsinių galvijų. Ūkininkas turi apie 270 ha žemes; kitas aplankytas ūkis – Vaidagių kaime ūkininkaujančių Barbaros ir Vitoldo Novikovų. Ūkis taip pat pienininkystės – 150 melžiamų karvių ir apie 50 prieauglio.