A.Svitojus: turime dėti visas pastangas, kad išliktų tikrieji ūkininkai

2023 m. kovo 23 d. žemdirbių protesto akcijoje apsilankęs Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus pažymėjo, kad turime dėti visas pastangas, kad kaime išliktų tikrieji ūkininkai.

„Šiandien proteste dalyvaujantys žemdirbiai demonstruoja solidarumą. Deja tenka pažymėti, kad atsižvelgiant į protesto dalyvių skaičių, matome, kad ūkininkai nėra itin aktyvūs. Akcijoje dalyvauja ir ŽŪR priklausančių asociacijų nariai – Lietuvos vidutinių pieno gamintojų, Lietuvos šeimos ūkininkų, Lietuvos žvėrelių augintojų, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos ir kt. rajoninių organizacijų atstovai. ŽŪR narių tarpe asociacijos bendruomeniškos ir palaiko viena kitą, o į kylančias problemas ir paramą iš valstybės biudžeto lėšų turėtume žvelgti atsakingai ir valstybiškai, gal kai kada vertėtų apriboti savo godumą, kurį būtų naudingiau naudoti  konstruktyviam darbui ir imtis iniciatyvų „iš apačios”. Manau, kad būtent „iniciatyva iš apačios” ir yra žemdirbių savivaldos stiprybė. Labai svarbu, kad ūkininkai suprastų, jog jie patys valdo situaciją – susivieniję ir atstovaujantys savo organizacijos interesams, gali užtikrinti rezultatus, kurių reikia visam sektoriui ir gyvybingam kaimui. Tikiu, kad šie metai bus ūkininkų vienybės metai. ŽŪR atstovauja žemdirbiams ir kaimo gyventojams ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu ir stebi, kad tarptautinis atstovavimas ir bendradarbiavimas su užsienio šalių žemės ūkio rūmais ir kitomis žemdirbių savivaldos organizacijomis yra ypatingai svarbus: turime derinti pozicijas, teikti siūlymus, atsižvelgiant į kiekvienos šalies žemdirbių ir kaimo gyventojų poreikius, nes jau šiandien ES institucijose kalbama apie ateinančio laikotarpio BŽŪP po 2027 metų. Jei norime, kad kaimas išliktų gyvas ir jame būtų tikrų ūkininkų, turime suremti pečius ne tik Lietuvos, bet ir ES žemdirbių savivaldos lyderių mastu – turi būti ūkininkų susiklausymas. Šiandien stebime ūkininkų ir korporacijų skirtingus interesus, todėl ir šiandien nepritariame žemės ūkio ministerijos siūlymui 8 mln. eurų paramą pieno gamintojams iš valstybės biudžeto skirti už laikomas karves. Žemdirbiai pažymėjo, kad parama turėtų būti paskirstyta tiems ūkiams, kurie parduodant pieną gauna mažiau nei 35 centus už litrą. Kai ŽŪM 2023 m. kovo 22 d. pateikė pieno sektoriaus supirkimo kainų analizę, paaiškėjo, kad dalis ūkininkų toliau dirba pelningai ir ne visus ūkininkus vienodai palietė pieno krizė, tiek sausio, tiek vasario mėn. virš 70 proc. pieno iš stambių ūkių gaunama kaina siekė 0,7 ct, tuo tarpu smulkesni ūkiai gavo iki 4 kartų mažesnę kainą. Pažymėtina, kad ūkininkų pieno savikaina skaičiuojama nuo 0,26 iki 0,35 ct. Paramos, kuri yra numatyta šiandienos pieno krizei spręsti – 8 mln. eurų pakaktų, jei ji būtų teisingai paskirstyta, ir tą paramą gautų tie ūkininkai, kurie realiai nukentėjo, ir kuriems šiandien jos labiausiai reikia, kad išlikti sektoriuje, t.y. nežlugti. Turime surasti teisingą balansą ir elgtis valstybiškai, kad nediskriminuotume smulkių ir vidutinių pieno gamintojų”, – pažymi dr. A. Svitojus.