A.Svitojus: reikalingas dialogas tarp valdžios ir visuomenės

2023 m. sausio 12 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus dalyvavo Vilkaviškio, Šakių rajonų ir Kazlų Rūdos savivaldybių žemdirbių ir kaimo gyventojų inicijuotame susirinkime – diskusijoje su aplinkos ministru Simonu Gentvilu, kuris vyko Vištyčio bendruomenės namuose.

Gausiai susirinkęs būrys vietinių teritorijų gyventojų liudijo apie klausimo – Suvalkijos (Sūduvos) nacionalinio parko planavimo aktualiją.

Žemdirbių nuogąstavimai

„Toks aktyvus Vilkaviškio, Kazlų Rūdos ir Šakių bendruomenių dalyvavimas šiandienos susirinkime liudija apie tai, kad žmonės stokoja informacijos, su jais niekas nesikalba, neklausia nuomonės ir neteikia informacijos, neatsako į jų keliamus klausimus. Daug neaiškumų. Tai suprantama, kad tiek ūkininkai, tiek šiose teritorijose gyvenantys žmonės yra sunerimę. Juk čia yra jų namai, darbas, verslas. Todėl natūraliai kyla klausimai: o kas bus, kaip reikės vystyti verslą, ar teks trauktis iš ūkininkavimo veiklos ir kt. Vis dėlto teritorijoje, kur planuojama kurti Suvalkijos (Sūduvos) nacionalinį parką yra net 14 400 sklypų, todėl jų savininkams apstu klausimų. Manau, kad reikia kalbėtis tiek su savivaldos organizacijų lyderiais, nariais, bendruomenių atstovais, tiek su kultūros puoselėtojais ir paveldo saugotojais. Visi klausimai turi būti derinami su tais žmonėmis, kurie gyvena ir dirba šioje teritorijoje, čia kuria ateitį, nes juk jie yra šeimininkai. Valdžia atitolo nuo žmonių, todėl ir kyla tokios problemos. Manau yra teisinga, kad ūkininkai šiandien susivienijo, kad apgintų savo interesus“, – pažymi dr. A.Svitojus.

Žemdirbiams kyla klausimų dėl parko ribų, dėl ūkinės veiklos ribojimų ir reikalavimų. Kaip informavo Vilkaviškio krašto bendruomenės atstovė Odeta, kad pagal turimus duomenis, ketvirtadalis rajono teritorijos papultų į planuojamą nacionalinį parką, tačiau yra begalė vietos gyventojams neatsakytų klausimų: dėl tikslios parko teritorijos, dėl ribojimų namų ūkių ir žemės ūkio valdose. Vilkaviškiečiai jau yra surinkę per 1000 parašų po raštu, kuriuo išreiškiamas nepritarimas Suvalkijos (Sūduvos) nacionalinio parko steigimui.

Šakių rajono žemdirbių asociacijos vadovas Rimantas Valiukas perdavė jaunųjų ūkininkų, kurie naujai kuria ūkius, klausimus dėl jų perspektyvos, kompensacinių mechanizmų, ateities planavimo rajone, nes šiuo metu trūksta bet kokios informacijos, aiškumo, atsakymų į klausimus.

„Šiandien turime daugiau klausimų, nei atsakymų. Tai neramina ne tik jaunus ūkininkus, bet ir jau kelias kartas ūkininkaujančius ūkininkus, kaimo verslo ir amatų atstovus. Žmonės tikrai sunerimę, nes nežino savo verslo ateities. Ūkininkams kyla daug klausimų dėl veiklos apribojimų ir įvairių reikalavimų, apie kuriuos šiandien dar nėra jokios žinios, todėl ir šiandienos renginio metu surinkome per 400 parašų po rezoliucija prieš nacionalinio parko steigimą. Ūkininkai sako „Nacionaliniam parkui NE“. Čia jau kelis šimtus metų puoselėjamos ūkininkavimo tradicijos, o štai valdžia, kuri vis keičiasi, kelia naujus reikalavimus, o mūsų – vietos gyventojų net neklausia ir neinformuoja. Ūkininkai šaunuoliai, kad kovoja už savo teises. Jei kaime bus tik parkai ir neliks nei ūkininkų, nei vietos verslininkų, bendruomenių atstovų, tai kaimas nebus gyvybingas. Bus prarastos ir taip jau negausios darbo vietos, sumenks ūkininkaujančiųjų“, – pažymėjo R.Valiukas.

 

Suvalkijos (Sūduvos) nacionalinio parko vertingumas

Šiandien Suvalkijos (Sūduvos) etnografinis regionas – vienintelis etnografinis regionas, iki šiol neturintis nacionalinio parko. Nacionalinio parko statuso suteikimas šiai teritorijai leistų išsaugoti unikalų Sūduvos slėniuotų ir molingų lygumų, plynaukštės, ežeruoto kalvyno kraštovaizdį, Suvalkijos simbolio – Šešupės upyną, gamtines ekosistemas, Lietuvos istorijai svarbų Sūduvos etninės srities paveldą, kultūrą, istoriją.

Šiandien potencialaus Suvalkijos (Sūduvos) nacionalinio parko ribose jau yra 60 proc. esamų saugomų teritorijų – Vištyčio regioninis parkas, keturi draustiniai, du gamtos paveldo objektai, taip pat aštuonios „Natura 2000“ teritorijos, kuriose galioja veiklą saugomose teritorijose reglamentuojantys teisės aktai.

Nacionaliniai parkai steigiami nacionalinės svarbos gamtiniam ir kultūriniam kraštovaizdžiui išsaugoti, jie reprezentuoja etnografinio regiono savitumą.

Šiandien Lietuvoje yra įkurti 5 nacionaliniai parkai: Aukštaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos ir Trakų, kurie užima 2,21 proc. šalies ploto.

Planuojamas Suvalkijos (Sūduvos) nacionalinis parkas sudarytų apie 0,48 proc. šalies ploto.

Suvalkijos (Sūduvos) nacionalinio parko steigimo istorija

Parko įsteigimas buvo planuotas prieš 20 metų, tačiau darbai buvo sustabdyti dėl saugomų teritorijų įstatymo nuostatų, susijusių su sklypų skaidymu dalimis.

Aplinkos ministerija yra skelbusi, kad Suvalkijos nacionalinis parkas turėtų būti įsteigtas 2024 metais ir užimtų nuo 30 iki 35 tūkst. ha plotą. Įsteigus Suvalkijos nacionalinio parką, bendras Lietuvos saugomų teritorijų plotas siektų 18,61 procento.

Vyriausybė yra numačiusi iki 2024 m. saugomų teritorijų plotą padidinti iki 20 proc., o ketvirtadalis jų turėtų tapti griežtai saugomomis. Europos Sąjungos (ES) žaliasis kursas numato, kad iki 2030 m. visose ES šalyse saugomų teritorijų plotas turėtų pasiekti 30 proc., iš jų griežtai saugomų – 10 proc.

Konferencija Seime

2023 m. sausio 9 d. Seime vyko konferencija dėl Suvalkijos (Sūduvos) nacionalinio parko steigimo, kurioje dalyvavo Kalvarijos, Kazlų Rūdos sav. ir Šakių r. ūkininkai, kaimo bendruomenių lyderiai, merai.

Konferencijoje dalyvavęs Aplinkos ministras Simonas Gentvilas informavo, kad parko steigimo procesas yra stabtelėjęs, bus bandoma rasti sutarimą su visuomene, vietos ūkininkais, taip pat suplanuoti susitikimai su atskirų savivaldybių gyventojais.

Konferencijos įrašą rasite ČIA