A.Svitojus: ŽŪR statusas ir istorija įpareigoja atstovauti kaimo žmonių ir žemdirbių interesams

Žemės ūkio rūmai yra viena seniausių Europoje žemdirbių savivaldos organizacijų, turinti ne tik garbingą istoriją, bet menanti iškilius ir intelektualius vadovus – asmenybes, kurie dirbo Lietuvos kaimui ir jame gyvenantiems žmonėms.

Taigi, Žemės ūkio rūmų statusas ir istorija įpareigoja įsiklausyti į narių nuomonę, argumentuotai diskutuoti ir atstovauti interesams ne tik šalies, bet ir tarptautiniu mastu.

Šiandien, kai reikia priimti svarbius ir Lietuvos kaimo ateičiai reikšmingus sprendimus, pilietiškai ir visuomeniškai atstovauti ne siauriems ir savanaudiškiems interesams, kaip ir visada,  Žemės ūkio rūmai diskutuoja ir dirba konstruktyviai. Štai 2020 m. rugpjūčio 12 d. ŽŪR Taryba priėmė nutarimą, kad siekiant išlaikyti kaimo gyvybingumą bei ūkių įvairovę, siūlyti intensyvinti paramą smulkiems ir vidutiniams ūkiams bei pritarti tiesioginių išmokų pagrindinės išmokos sumos ribojimui.

Žemės ūkio rūmai yra atvira ir skaidri organizacija, kurios veikla, darbai, įgyvendinami projektai bei organizuojami respublikiniai bei tarptautiniai renginiai yra viešinami internete ir socialiniuose tinkluose, o Tarybos ir administracijos darbo ataskaita yra pateikiama visiems nariams bei skelbiama viešai plačiajai visuomenei.

Su Lietuvos žemės ūkio rūmų 2019 m. Tarybos darbo ataskaita galite susipažinti ČIA

Su Lietuvos žemės ūkio rūmų direktoriaus 2019 m. ataskaita galite susipažinti ČIA

Taip pat su 2019 m. finansinėmis ataskaitomis ir audito išvada galima susipažinti VĮ Registrų centro viešai skelbiama informacija.

Konstruktyviai diskusijai kviečiame visus, kam iš tiesų rūpi kaimo ir žemdirbių ateitis. Visgi tokio pobūdžio raštai, kuriuose reiškiama nuomonė apie Žemės ūkio rūmus, kuri neatitinka tikrovei, užgauliai ir neteisingai apkalbami asociacijų darbuotojai ir pan. – verčia abejoti tam tikrų asmenų gebėjimais bendradarbiauti, ar bent jau elgtis adekvačiai. Paskutinis tokio elgesio pavyzdys –  Lietuvos žemės ūkio tarybos kreipimasis į aukščiausias šalies institucijas, kurį rasite ČIA

Suprantame, kad kai ką piktina vien mintis, kad perspektyvoje parama teks dalintis ir su smulkiais bei vidutiniais ūkininkais. Bet tai ir yra esminė Žemės ūkio rūmų paskirtis – gyvybingas kaimas.

Demokratinėje visuomenėje kiekvienas asmuo laisvas turėti savo nuomonę ir poziciją, bet mes tik norime priminti, kad siekiant nediskriminacinių sąlygų Lietuvos žemdirbiams ir kaimo gyventojams Europos Sąjungoje, Žemės ūkio rūmai organizavo 8 protesto akcijas Briuselyje, o dėl išmokų ribojimo ir paramos paskirstymo schemų atvirai diskutavo, tuo tarpu Lietuvos žemės ūkio taryba, protestuodama 2020 m. vasario 20 d. Europos Vadovų Tarybos metu aiškiai pasisakė prieš išmokų ribojimą.

Nuotraukoje: 2020-02-20 Lietuvos žemės ūkio tarybos organizuoto protesto akcijos plakatas.

 

Noriu visiems, kurie nuoširdžiai siekia kaimo gerovės ir gyvybingumo, palinkėti sveiko proto, konstruktyvių diskusijų ir bendradarbiavimo, o ne vienas kito žeminimo ir niekinimo.

Nuoširdžiai – LR ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus.