A.Svitojus:„Turime įveikti savo ambicijas ir mąstyti valstybiškai“

Vasario 15 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) vadovai – pirmininkas dr. Arūnas Svitojus ir vicepirmininkai Algis Baravykas ir Vytautas Buivydas dalyvavo vienos iš Žemės ūkio rūmų narių organizacijos – Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) prezidiumo narių posėdyje ir pristatė pagrindinius ŽŪR veiklos planus.

ŽŪR vadovai LŪS prezidiumo nariams priminė, kad pagrindinė skėtinės Lietuvos žemdirbių organizacijos veikla yra grindžiama ne autokratiniais principais, bet vadovaujantis ŽŪR Įstatymu, Statutu ir Asociacijų įstatymu.

„Aš esu tik ŽŪR pirmininkas (t.y. ne diktatorius). ŽŪR veiklos strategiją priimu ne aš vienas, bet visi ŽŪR nariai. Tačiau ir aš asmeniškai manau, jog reikia dirbti taip, kad dėmesio bei paramos užtektų visoms ŽŪR organizacijoms, niekas negali ir neturi teisės siekti savo interesų kenkdami kitiems. ŽŪR turi sukurti kryptį ir viziją dėl žemės ūkio ir kaimo plėtros. Ši vizija turi būtu formuojama per asociacijas – ŽŪR nares. Dabar ŽŪR turi stiprią komandą: vicepirmininkas Vytautas Buivydas – Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas, Algis Baravykas – Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius. ŽŪR turi toleruoti įvairių asociacijų nuomones, o asociacijos ir jų lyderiai turėtų būti tolerantiški nuomonių įvairovei, neužgaulioti vieni kitų ir siūlyti konstruktyvius problemų sprendimų variantus. Administracija, kuriai vadovauja Sigitas Dimaitis dirba kompetentingai ir profesionaliai, rajonuose dirba savivaldos organizatoriai, kurie yra motyvuoti žmonės, o kai kurie jų yra net renkami į rajono organizacijų vadovus. Artimiausiuose ateities darbų planuose – susitikimas su Žemės ūkio ministru (ŽŪM) B. Markausku dėl funkcijų, kurios nėra būdingos ŽŪM. Sieksime, kad funkcijos, nebūdingos ŽŪM būtų perduotos asociacijoms. Žinoma, labai svarbu dirbti šalies mastu, tačiau būtina aktyviai veikti ir atstovauti tarptautiniu lygiu, nes privalome pasiruošti naujoms deryboms dėl BŽŪP po 2020 m. Visi turi teisę turėti savo nuomones. Nenormalu, kai kitaip manantys yra įžeidinėjami. Iš manęs to niekada neišgirsite. Esu įsitikinęs – daugiau naudos gautume, jeigu mums visiems pavyktų įveikti savo ambicijas ir mąstyti ne savanaudiškai, bet labiau valstybiškai“ – kalbėjo A.Svitojus.

ŽŪR vicepirmininkai A.Baravykas ir V.Buivydas atsakė į LŪS narių klausimus.