Alantos TVM – 60

Gegužės 17 d. Alantos technologijos ir verslo mokykla paminėjo 60-ąjį jubiliejų. Mokyklos mokytojų ir mokinių bendruomenę LR žemės ūkio rūmų vardu sveikino Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irmina Kudarauskienė ir LR ŽŪR savivaldos organizatorė Molėtų rajone Laimė Teresė Ramonienė.

LR ŽŪR pirmininko padėka už kruopštų ir atsidavusį pedagoginį darbą bei nuolat tobulinamą kompetenciją apdovanota mokyklos profesijos mokytoja Gedvilė Vinslauskaitė.

„LR ŽŪR ir Alantos technologijos ir verslo mokyklą sieja ilgametė bendradarbiavimo patirtis rengiant specialistus žemės ūkiui ir kaimui, konsultuojant ir organizuojant tęstinį žemdirbių profesinį mokymą. Mokykloje dirba nuolat tobulinantys kompetencijas mokytojai. LR ŽŪR bendradarbiauja rengiant pirminio profesinio mokymo – ekologinio ūkio darbininko, želdinių tvarkytojo, kaimo verslų darbuotojo, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, žirgininkystės verslo darbuotojo specialistus ir tęstinio profesinio mokymo – TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkus. Mokykloje veikia Sektorinis žemės ūkio praktinio mokymo centras. Šiame centre mokiniai praktiškai susipažįsta su augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos naujovėmis, jų įgyvendinimo efektyvumu, žemės ūkio mechanizavimo privalumais, alternatyvios energetikos galimybėmis ir panaudojimu Lietuvos kaime. Mokiniams, mokyklos darbuotojams, vietos bendruomenei itin reikšminga mokyklos bendradarbiavimas su darbdaviais, todėl džiaugiamės, kad ne vienas ūkininkas yra šios mokymo institucijos partneris, kas leidžia užtikrinti kokybišką praktinį profesinį mokymą“, – sako I. Kudarauskienė.

***

Alantos krašte žmonių gyventa nuo pirmykštės bendruomenės laikų. Iš rašytinių šaltinių žinoma, kad Didysis Lietuvos Kunigaikštis Žygimantas 1436 m. už nuopelnus kovoje su Švitrigaila ją atidavė didikui Kristinui Astikui. Vėliau kraštą iki I-ojo pasaulinio karo valdė dvarininkai Pamarnackai ir jų palikuonys.

XIX a.viduryje čia pastatytas dvaras, kurio rūmuose jau 1940-1945 m. veikė  Žemesnioji žemės ūkio mokykla, kurioje buvo rengiami zootechnikai ir agronomai. Karo metais rūmai buvo, juose buvo įkurtos kareivinės. 1959 m. dvaro rūmuose įkurtas žemės ūkio technikumas. Technikumo įkūrimas buvo senųjų rūmų išgelbėjimas nuo visiško sugriuvimo. Juose tilpo viskas – dešiniajame fligelyje – moksleivių bendrabutis, kairiajame – dėstytojų butai. 1960 – taisiais technikumui atiduotas Alantos miestelyje  buvęs pastatas, o buvusioje karčemoje įkurtos dirbtuvės.
Pirmasis direktorius buvo Jonas Lekas (1959-1961). 1961 metais direktoriumi paskirtas jaunas vadovas Alfonsas Jovaiša. 

1964 m. kilo sumanymas statyti naujus rūmus, kuriuose tilptų visa mokymo bazė. Ši statyba tęsėsi visą dešimtmetį. 1967 m. technikumas buvo sujungtas su ūkiu ir mokykla gavo tarybinio ūkio-technikumo statusą. Direktoriaus pareigas pradėjo eiti Edvardas Kareiva.

1973 m. pabaigoje moksleiviai pradėjo mokytis naujuose rūmuose. Įrengti nauji kabinetai bei laboratorijos, pasirūpinta naujais baldais, įrengimais, sukurta tvirta materialinė-techninė bazė. Pagal individualų projektą pastatytas mokymo kompleksas, kuriame yra aktų bei sporto salės. Direktoriumi buvo paskirtas Robertas Kontrimavičius. Toliau buvo plečiama gyvenvietė, gerinamos mokymosi ir buities sąlygos.

Jau 34 metus (nuo 1985 m.) mokyklai vadovauja alantiškis Vladas Pusvaškis. Iš esmės buvo sutvarkytos ir pagražėjo mokymo patalpos, bendrabučiai. Sparčiai augo gyvenvietė, restauruoti senieji rūmai, įkurtas kino teatras, statomi gamybiniai mokomieji ir buitiniai pastatai.

1986 metais tarybiniame ūkyje-technikume atidaromas profesinio rengimo skyrius (naujos specialybės: melžimo operatorės, mechanizatoriai). Moksleivių skaičius sieke apie septynis šimtus.

1990 m. tarybinis ūkis-technikumas buvo reorganizuotas į žemės ūkio mokyklą, paliekant aukštesniųjų studijų skyrių.

1992 m. mokykla tapo „mokykla-agrofirma“, vėliau – žemės ūkio mokykla, kuri 2002 m. pertvarkoma į technologijos ir verslo mokyklą, o po metų mokykla įgyja viešosios įstaigos statusą.

Nuo 2002 m. Alantos žemės ūkio mokykla tapo Alantos technologijos ir verslo mokykla, o nuo 2003 m. liepos 1 d. Viešąja įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla.

2013 m. įkurtas Žemės ūkio sektorinio praktinio mokymo centras, su moderniomis mokomosiomis  dirbtuvėmis ir garažais, žemės ūkio technikos laboratorijomis, grūdų sandėliu, daržovių saugykla, teorinio mokymo patalpomis.