AM derinimui pateikė Klimato kaitos programos priemonės projektą

Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Klimato kaitos programos priemonės „Biometano ir (ar) biodujų panaudojimas žemės ūkyje pakeičiant dyzelinį kurą“ tvarkos aprašo projektą. Šiai priemonei iš Klimato kaitos programos bus skirti 2 mln. eurų.“ tvarkos aprašo projektą. Šiai priemonei iš Klimato kaitos programos bus skirti 2 mln. eurų.

Projekte numatyta, kad bus finansuojamas dyzelinį kurą naudojančių grūdų džiovyklos įrenginių perdarymas į biodujas ar biometaną naudojančius grūdų džiovyklos įrenginius.

Būtų finansuojama įsigyta įranga ir atlikti darbai. Kompensacinė išmoka būtų mokama pateikus vieną mokėjimo prašymą, vienam pareiškėjui išmokos dydis gali būti 65 proc. faktiškai patirtų tinkamų išlaidų sumos, tačiau neviršijanti 33 000 eurų.

Paraiškas galės teikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotos didelės, vidutinės, mažos ar labai mažos įmonės, žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai, pripažinti žemės ūkio kooperatyvai.

Kvietimą, patvirtinus finansavimo tvarkos aprašą, teikti paraiškas skelbs Aplinkos projektų valdymo agentūra. Paraiškų atrankos būdas bus tęstinis. Paraiškas ir privalomų pateikti dokumentų elektronines versijas Aplinkos projektų valdymo agentūra priima nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos iki kol pakaks lėšų šiai priemonei, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo pradžios.

Pastabas ir pasiūlymus dėl šios tvarkos aprašo projekto galima teikti iki rugsėjo 7 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo ,,Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Biom… (lrs.lt)