AM kviečia dalyvauti viešojoje konsultacijoje dėl kriterijų projektuojant valstybinės žemės sklypus juose esantiems statiniams eksploatuoti

Aplinkos ministerija suinteresuotus asmenis kviečia dalyvauti viešojoje konsultacijoje dėl aplinkos ministro įsakymo „Dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos patvirtinimo“ projekto rengimo.

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui  pripažinus, kad Žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymu patvirtintos Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos 6, 10 ir 11 punktai tiek, kiek pagal juos apskaičiuotas ne aukciono būdu parduodamo valstybinės žemės sklypo dydis nėra būtinas ar pakankamas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, prieštarauja Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 1 punktui, atsirado teisinis neapibrėžtumas.

Valstybinėje žemėje esančių statinių savininkai ir nuomininkai, siekiantys suformuoti jų valdomiems statiniams eksploatuoti reikalingus valstybinės žemės sklypus, nėra tikri, kokio dydžio valstybinės žemės sklypus yra leidžiama formuoti. Analogiškus sunkumus patiria ir institucija, atsakinga už sprendimus suformuoti šiuos valstybinės žemės sklypus (šiuo atveju valstybinės žemės patikėtinė – Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos).

Atsižvelgdama į tai, ir į tai, kad Aplinkos ministerija nuo 2023 m. sausio 4 d. iš Žemės ūkio ministerijos perėmė kompetenciją formuoti valstybės politiką žemės tvarkymo srityje, Aplinkos ministerija parengė šiuos santykius reglamentuojantį teisės aktą (Projektą), kuriuo iš esmės siūlo valstybinės žemės sklypo, reikalingo statiniams eksploatuoti, dydžio nustatymo apskaičiavimus reglamentuoti panašiai, kaip iki tol galiojusiame žemės ūkio ministro įsakyme.

Projekte papildomai siūloma suteikti galimybę asmeniui, manančiam, kad dėl individualių aplinkybių (pvz., statinio ir jo priklausinių išsidėstymo žemės sklype, statinio aukščio, patalpų ploto, statinio formos, realaus atitinkamo žemės ploto naudojimo statiniui eksploatuoti ir pan.) yra sąlyga nukrypti nuo standartinių sklypo ploto dydžio apskaičiavimų ir statinių ar įrenginių eksploatacijai suformuoti kito (didesnio ar mažesnio) dydžio žemės sklypą, motyvuotai pagrįsti kitokio žemės ploto poreikį pateikiant šias aplinkybes įrodančią atitinkamos kvalifikacijos asmens (architekto, turinčio teisę eiti statinio projekto vadovo ar statinio ekspertizės vadovo pareigas) parengtą išvadą. Išvados pateikimas asmeniui nėra privalomas, tačiau tuo atveju, jeigu asmuo ją pateikia institucijoms, šios įgyja prievolę ją vertinti (Projekto 13 p.).

Elektroninei konsultacijai pasiūlymus ir pastabas galite teikti  iki 2023 m. gruodžio 11 d.

Išsamesnės informacijos apie viešąją konsultaciją galima teirautis Aplinkos ministerijos Žemės ir teritorijų planavimo politikos grupės patarėjo Jaroslav Žibort, tel. 8 695 54 781, el. p. jaroslav.zibort@am.lt

Daugiau informacijos apie viešąją konsultaciją galima rasti čia.

Aplinkos ministerijos informacija