Antanui Šležui – garbingiausias Rūmų apdovanojimas

2016 m. pabaigoje ilgametis Lietuvos šiltnamių asociacijos prezidentas Antanas Šležas buvo apdovanotas garbingiausiu Žemės ūkio rūmų apdovanojimu – Rūmų ordinu.

Sprendimą, apdovanoti ilgametį Lietuvos šiltnamių asociacijos prezidentą Antaną Šležą priėmė Žemės ūkio rūmų prezidiumas 2016 m. gruodžio 8 d.

Antanas Šležas nuo 1995 m. iki 2016 m. buvo Lietuvos šiltnamių asociacijos prezidentas, nuo 1997 m. iki 2016 m. – Žemės ūkio rūmų Tarybos narys.

Antanas Šležas didelę savo gyvenimo dalį skyrė šalies žemės ūkio ir kaimo plėtros bei kaimo žmonių gerovės puoselėjimui – daugiau kaip du dešimtmečius vadovavo Lietuvos šiltnamių asociacijai, aktyviai atstovavo asociacijos interesams valstybės, valdžios ir valdymo institucijose, skatino kooperacijos plėtrą ir aktyviai prisidėjo kuriant žemės ūkio kooperatyvą „Agrolit”, kuris vienintelis Lietuvoje yra pripažintas gamintojų grupe.

A. Šležas ne tik aktyviai dalyvavo Žemės ūkio rūmų Tarybos darbe, skatino žemdirbių savivaldos iniciatyvas, atstovavo šiltnamių asociacijos narių interesams, bet visokeriopai prisidėjo prie verslumo kaime ir kooperacijos naujų formų skatinimo bei kaimo jaunimo švietimo.

Garbingiausią Rūmų apdovanojimą Antanui Šležui įteikė laikinai einantis Rūmų pirmininko pareigas Sigitas Dimaitis.