Apie ekologinio ūkininkavimo naujoves

2022 m. balandžio 7 d. Aukštadvaryje, Trakų rajone, Žemės ūkio rūmai  organizavo informacinį renginį „Ekologinis ūkininkavimas: naujovės“. Gausiai susirinkusius dalyvius sveikindamas Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis pažymėjo svarbų ekologinio ūkininkavimo vaidmenį ne tik žemės ūkyje, bet ir prisidedant prie sveikos mitybos bei tausaus gamtos išteklių naudojimo.

Pastebėtina tendencija, kad į ekologinį ūkininkavimą dažniausiai įsitraukia jauni žmonės, kas vykstant nesustabdomam kaimo žmonių senėjimui yra labai svarbu visos šalies mastu.

Informacinio renginio dalyviai pasidalino savo patirtimi plėtojant ekologinį žemės ūkį ir perdirbimą bei produktų realizaciją, domėjosi ekologinio ūkio paramos priemonėmis, plėtros galimybėmis, valdžios atstovų ir suinteresuotų institucijų pozicija, siekiant užtikrinti šiai žemės ūkio veiklai lygiavertes sąlygas su kitomis ES šalimis.

 

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.