Apie Seimo komitete svarstytus klausimus

2022 m. spalio 12 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) posėdžio darbotvarkė buvo labai plati, o kokie klausimai žemės ūkio ir kaimo bendruomenei svarbesni? Išskirtume keletą momentų.

***

Europos Audito Rūmų (EAR) narys Rimantas Šadžius pristatė aktualiausias specialiąsias ataskaitas, atliktas žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje. Išskyrė tris specialiąsias ataskaitas: 14/2022 – apie Komisijos atsaką į sukčiavimą bendrosios žemės ūkio politikos srityje; 12/2022 – apie tvarumą kaimo plėtros srityje; 16/2021 – apie bendrosios žemės ūkio politikos įtaką klimatui. Pranešėjo pastebėjimu, klaidų lygis mažėja, tačiau rizika išlieka, o sukčiavimo rizika labai priklauso nuo teisinio reglamentavimo: kuo taisyklės sudėtingesnės, tuo didesnė yra rizika. Įtariami sukčiavimo atvejai yra perduodami tirti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai OLAF, be to, nuo pernai rudens EAR pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Europos prokuratūra.

EAR narys Seimo komitetuose tradiciškai lankosi vienąkart per metus, pateikia darbų analizę bei pasidalija įžvalgomis. Kadenciją baigiantis EAR narys R.Šadžius tokią apžvalgą pateikė jau paskutinį kartą.

***

Rengiamasi spręsti neprivatizuotų asmeninio ūkio sklypelių problemą. Tokių 2-3 ha sklypelių savininkų skaičius visoje Lietuvoje yra apie 2 tūkst., o bendras šios žemės ūkio paskirties žemės plotas – 2,6 tūkst. ha.

Piliečiams, kurie iki šiol neprivatizavo asmeninių ūkių žemės, svarstoma suteikti teisę iki tam tikro termino įgyvendinti naudojamo sklypo pirkimo procedūrą. Nepradėjus pirkimo procedūros, žemė būtų grąžinta į laisvos valstybinės žemės fondą. Įstatymo pataisa paragintų piliečius pradėti žemės pirkimo procedūrą arba sudaryti nuomos sutartį su valstybe.

***

Diskutuota dėl Kaimo plėtros programos 2021-2022 m. lėšų panaudojimo.

Žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis paaiškino, kad pereinamojo laikotarpio lėšų panaudojimas atskirai nėra apskaitomas, tačiau vertinant apskritai finansavimo lėšų panaudojimą įtampos dėl atsilikimo nėra. Lėšų panaudojimas peržiūrimas kas ketvirtį: kokios nepanaudotos, kur proporcijos negeros. Šiuo metu jau planuojamos veiklos ateinantiems metams. Viceministro teigimu, kritika, jog trūksta pareiškėjų, yra nepagrįsta.

Diskusijos dalyviai kėlė klausimus, kad infliacijos sąlygomis reikėtų peržiūrėti ir atitinkamai koreguoti reikalavimus pareiškėjams. Pasigendama galimybių įgyvendinti atsinaujinančios energetikos projektus. Taip pat siūlyta peržiūrėjus lėšas suteikti šansą verslo įsikūrimu kaime.

Siūlymus entuziastingai palaikė Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, ragindamas daugiau svarstyti apie kaimo mažėjimą ir kaimo ateities viziją.