Apie tarptautinį „Farmbox” projektą

2022 m. rugpjūčio 1 d. įvyko nuotolinis projekto „Farmbox” partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (ŽŪR) atstovai. Susitikimo metu projekto partneriai UTE pristatė pirmąjį sistemos architektūros projektą ir MOOC bei simuliatoriaus sąsajas. Remdamasi 5 temomis, išgrynintomis Milane per 2-ąjį partnerių susitikimą, susijusiomis su kiekvieno partnerio kompetencija (biologinė įvairovė – OIKOS; klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos – PIT; maisto saugumas – UNIPD – TESAF; tvarus ūkininkavimas; žemės planavimas ir valdymas – UTE), UTE parengė šabloną, kuris bus naudojamas kiekvienai iš minėtų temų, siekiant:

  • aprašyti modeliavimo scenarijų (-us),
  • aprašyti gerąją (-ąsias) agronominę (-es) praktiką (-as),
  • apibrėžti modeliavimo algoritmą (-us) ir rezultatą (-us).

Visų šalių partneriai susipažino su bendruoju sistemos architektūros aprašymu, šablonu, kurį jie turi užpildyti ir UTE pateiktu pavyzdžiu. Šią medžiagą ketinama aptarti ir papildyti per rugsėjo pradžioje organizuojamus dvišalius UTE, UNIPD-TESAF ir kitų konsorciumo narių susitikimus, kuriuose bus apibrėžti modeliavimo scenarijai ir algoritmų schemos visoms su CSA susijusioms temoms.

Be to, kai tik bus baigta rengti geroji praktika ir algoritmų schemos, jomis bus užpildytas simuliatorius ir papildyta  MOOC pažengusiųjų kurso mokomoji medžiaga.

CSA MOOC – pradedantiesiems (O1-A2): dabartinė padėtis

Didžioji dalis turinio jau parengta ir patalpinta į sistemą.

Iki rugpjūčio pabaigos bus baigtas rengti paskutinis trūkstamas turinys anglų kalba. Partneriai elektroniniu paštu gaus konkrečių nuorodų apie tai, ko trūksta / ką reikia pataisyti. Tarp šio turinio yra:

– Įvadas į pradedančiųjų kursą – vaizdo įrašas bus parengtas naudojant tą patį šabloną, kurį „Canva” sukūrė UTE.

– Įvadas į kiekvieną skyrių – vaizdo įrašas bus parengtas naudojant tą patį šabloną, kurį sukūrė ŽŪR. Visų partnerių prašoma pritaikyti šabloną prie savo skyrių turinio.

– Įvadas į simuliatorių – naudojant šabloną, kurį svetainėje parengs ŽŪR.

Kai visa medžiaga anglų kalba bus galutinai parengta, ją ketinama nusiųsti UNIPD Mokymo biurui, kad šis atliktų oficialų patikrinimą ir įkeltų į „EduOpen”.

Iki rugpjūčio pabaigos taip pat turi būti baigtas turinio vertimas į nacionalines kalbas.

 

APIE PROJEKTĄ

Terminas „klimato kaita“ šiandien girdimas ir suprantamas ne tik šios srities specialistų tarpe, nesvetimas jis ir ūkininkų bendruomenėje. Tiek ūkininkai, tiek konsultantai, tiek valdžios institucijų atstovai, tiek visuomenė puikiai mato vykstančius procesus ir supranta jų grėsmę. Žinoma, dažnu atveju vis dar reikia akcentuoti sąsajas tarp mūsų veiklos, gyvenimiškų įpročių ir vykstančių procesų, tačiau vis daugiau pasaulinių iniciatyvų, veiksmų ir akcijų puikiai apie juos primena ir tai iliustruoja.

Galima rasti gausybę gerų pavyzdžių kas šioje srityje daroma įvairiose Europos šalyse. Priklausomai nuo šalies, skiriasi pasirinkti modeliai ir priemonės steigiamos visuomeninės dalyvavimo klimato kaitos problemų sprendime platformos, organizuojamos įvairios akcijos ar iniciatyvos, kuriami internetiniai portalai, kuriuose dalinamasi gerąja patirtimi ir idėjomis.

ŽŪR dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ projekte „Ūkininkų priemonių rinkinys klimato kaitos švelninimui“ (FarmBox). Projekte bendradarbiaujama su Padujos universitetu (Italija), „OIKOS“ institutu (Italija), organizacija „UptoEarth GmbH“ (Vokietija), profesinio rengimo mokykla „IKASTEGIA TXORIERRI“ (Ispanija).

Nuo 1950 m. ES žemės ūkio produktyvumas ženkliai padidėjo dėl  intensyvaus ir specializuoto žemės ūkio. Vis dėlto pastebėta ir jau mokslininkų tyrimais pagrįsta, jog intensyvi žemės ūkio gamyba nėra tvari ir gali sukelti žemės degradaciją, maistinių medžiagų ir biologinės įvairovės nykimą, pablogėjusią vandens kokybę ir vandens trūkumą, didinti ŠESD.

ES yra parengusi ne vieną iniciatyvą – ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją, Europos žaliąjį kursą,  Bendrąją žemės ūkio politiką, kuria siekiama remti ūkininkus ir padėti spręsti klimato kaitos ir tvaraus gamtos išteklių valdymo problemas. Šia prasme klimato kaitos požiūriu pažangus žemės ūkis (angl. CSA – Climate Smart Agriculture) yra novatoriškas metodas, padedantis siekti konkrečių darnaus vystymosi tikslų.

FarmBox projekto tikslas – tobulinti studentų ir ūkininkų CSA įgūdžių ugdymą, siekiant didinti jų informavimą apie klimato kaitos iššūkius ir supažindinti su CSA nauda.

Kodėl „FarmBox“?

Žemės ūkyje sektoriuje dirba apie 22,2 mln. žmonių, tačiau sektoriui ypač aktualus naujos kartos darbuotojų ir ūkininkų pritraukimas. Šiandien žemės ūkyje ypač aktualu dirbti tvariai, gaminti kokybišką maistą saugant aplinką, tinkamai reaguoti į klimato kaitą, patenkinti visuomenės poreikius, susijusius su sveika ir subalansuota mityba ir neatsilikti nuo vis spartesnės mokslo ir technologijų pažangos. Todėl  svarbu, kad būsimiesiems ūkininkams ir ūkio darbuotojams būtų prieinamas švietimas ir nuolatinis mokymas(is), kuris užtikrintų būtinas žinias ir gebėjimus, reikalingus prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos.

Projekto partneriai siekia sukurti mokymo(si) turinį apie klimato kaitos požiūriu pažangų žemės ūkį, kuriame būtų pateikta pagrindinė informacija bei pristatyta naudinga praktika, kaip pagerinti ūkio valdymo praktikas, atsižvelgiant į biologinės įvairovės principus ir prisitaikyti prie klimato kaitos poreikių.

Projekto pagalba planuojama sukurti internetinį simuliatorių, kuris smulkių ir vidutinių ūkių savininkams sudarys galimybes virtualioje aplinkoje imituoti CSA priemonių įgyvendinimą.

Kas yra „FarmBox” tikslinė grupė?

Tikimasi, kad naudojantis mokymo(si) turiniu ir simuliatoriumi bus sustiprinti instruktorių gebėjimai kurti novatoriškas ūkininkavimo žinias, metodus ir praktiką, naudojant kritinius klimato scenarijus (scenarijais grindžiamas metodas) ir padidinti studentų ir ūkininkų kompetenciją prisitaikymo prie klimato kaitos praktikos srityje (dirvožemio ir vandens valdymas, klimato kaitai atsparūs augalai ir t. t.). Atviros skaitmeninės praktikos naudojimas padidins dėstytojų ir naudotojų pasitikėjimą skaitmeninėmis priemonėmis, ypač žemės ūkio sektoriuje ir praplės informacijos sklaidą tarptautiniu mastu.