Aplinkos ministerija informuoja

Žemės ūkio rūmai kreipėsi į Aplinkos ministeriją su prašymu šiais metais pratęsti laukų tręšimo mėšlu ir srutomis laikotarpį.

Lapkričio 11 d. gavome raštą, kad šiais metais tręšimo laikotarpio pratęsimas atneštų daug žalos aplinkos vandens kokybei, todėl mėšlų ir srutų skleidimui po š.m. lapkričio 15 d. nepritarta.

Su LR aplinkos ministerijos raštu ir  Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos informacija galite susipažinti ČIA: 8465