Aptarta žaliųjų technologijų įtaka žemės ūkiui

Sausio 26 d. vyko metinis energetikos ir susisiekimo forumas, kuriame dalyvavo politikai, verslo lyderiai, ekspertai, finansų sektoriaus atstovai. Vyko diskusijos energetikos, susisiekimo, žemės ūkio technologijų aktualiais klausimais.

Forume pranešimus skaitė ir tema „ŽALIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ ĮTAKA ŽEMĖS ŪKIUI“ diskutavo LR žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, „Art21“ generalinis direktorius Augustas Alešiūnas, „AgriFood Lithuania” direktorė, Lietuvos klasterių tinklo asociacijos direktorė Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė, Linas Agro Group vadovas Darius Zubas. Diskusijai moderavo žurnalo VALSTYBĖ redaktorius Eduardas Eigirdas.

Žemės ūkio ministras K. Navickas pristatė svarbiausius Vyriausybės politikos prioritetus žemės ūkyje ir akcentavo ES Žaliojo kurso, jį lydinčiosios politikos „Nuo ūkio iki stalo“ svarbą. Ministras pabrėžė didesnės pridėtinės vertės žemės ūkyje sukūrimo būtinybę, bioekonomikos modelių taikymo galimybes, energijos išteklių apsirūpinimo poreikį, trumpos maisto tiekimo grandinės įgyvendinimo aktualumą, kooperacijos svarbą ir neišvengiamą būtinybę.

„Europos Sąjunga ėmėsi ambicingos iniciatyvos: iki 2030 m. norima sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 55 proc., o iki 2050 m. – tapti klimatui neutraliu regionu. Akivaizdu, kad jei agro-maisto sektorius nebus sužalintas, apie tvarią žaliąją ekonomiką Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pagrįstai kalbėti negalėsime“, – pranešime pažymėjo Lietuvos klasterių tinklo asociacijos direktorė Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė.

Žemės ūkis buvo ir bus imlus inovacijoms sektorius, tačiau naujos technologijos ir priemonės turi nešti ūkininkams realią naudą. Technologijos turi tarnauti jų vartotojui. Tai turi būti pagrindinis inovacijų prioritetas.

Politikų ir ekspertų diskusijoje buvo aptartos technologijos, kurios pakeis žemės ūkį bei diskutuota kokie sprendimai gali padėti šiems pokyčiams sukurti didžiausią ekonominę naudą ūkininkams, visuomenei ir valstybei.