Aptarti uogininkams rūpimi klausimai

ŽŪR nariai – Pramoninių uogynų augintojų asociacija (PUA) susitiko su Žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku uogų augintojams aktualių ir rūpimų klausimų aptarimui.

PUA pirmininkas Adolfas Jasinevičius informavo, kad šiuo finansiniu laikotarpiu, norint gauti išmokas už ekologinį ūkininkavimą, reikėjo pateikti įrodymus apie produkcijos  realizavimą, todėl uogų augintojai norėtų, kad įveisus naujus uogynus, pirmuosius dvejus metus išmokos būtų mokamos nepriklausomai nuo surinkto derliaus.

Ministras informavo, kad pereinamaisiais 2022 metais nenumatoma keisti esamos paramos sistemos, o štai naujuoju 2023-2027 metų laikotarpiu dėl šios situacijos gali būti iš naujo diskutuojama.

Paliesta ir kooperacijos tema, kuri itin aktuali uogininkams. Ministras K.Navickas pažymėjo, kad susikoperavę ūkiai gaus didesnę paramą.

Uogų augintojams, norintiems jaustis tvirčiau versle, labai rūpi ir inovacijų diegimas ūkiuose, ES investicinė parama. Šiam sektoriui  taikomas 50 proc. paramos intensyvumas, tačiau jis gali būti padidintas iki 70 proc.