Aptartos bendradarbiavimo perspektyvos

2020 m. vasario 27 d. LR ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus susitiko su Vilniaus kolegijos direktore dr. Žymante Jankauskiene, Agtotechnologijų fakulteto dekane dr. Nijole Liepiene, prodekane Ramune Vanagaite, Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros vedėja doc.dr. Gražina Palaityte,  dėstytoja Edita Kristina Kauryniene.

 

„Esame lyderiaujanti aukštoji mokykla, nes siūlome net 46 koleginių studijų programas 12-oje studijų krypčių: informatikos, fizinių, inžinerijos, technologijų, sveikatos, veterinarijos, žemės ūkio, socialinių, ugdymo, humanitarinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos, menų. Taip pat esame stiprūs ir taikomojoje mokslo veikloje,  bendradarbiaudami su Europos mokslo ir mokymo institucijomis rengiame ateities specialistus. Didžiausias mūsų kolegijos darbo įvertinimas – puikūs darbdavių vertinimai ir atsiliepimai. Todėl daugiausiai dėmesio skiriame mokymuisi per pavyzdį, vystant tarpkryptinį – tarpfakultetinį bendradarbiavimą, o praktikos ir praktinis mokymas sudaro ne mažiau kaip trečdalį studijų programos apimties. Studentai praktikas atlieka ne tik Lietuvos, bet ir užsienio įstaigose ir įmonėse, verslo organizacijose, pramonės įmonėse ir kt. Kiekvienais metais studijuoti priimame apie 2200 studentų. Šiandien kolegijoje studijuoja per 6500 studentų. Kolegijos vizija – atvira naujovėms, lanksti, nuolatos besikeičianti aukštoji mokykla, harmoningai derinanti darbo rinkos poreikius su perspektyvių mokslo ir meno studijų sričių raida“, – glaustai kolegijos veiklą pristatė direktorė dr. Žymantė Jankauskienė.

 

Agrotechnologijų fakulteto dekanė dr. Nijolė Liepienė pasidžiaugė, kad fakultete veikianti Veterinarijos mokslų profesinio bakalauro programa, kurią baigus įgyjamas veterinarijos felčerio kvalifikacinis laipsnis yra paklausi, o baigus šią programą specialistai įsidarbina 100 proc. Kiekvienais metais Veterinarijos studijas pasirenka apie 170 studentų. Baigę studijas specialistai įsidarbina smulkių gyvūnų veterinarijos klinikose, stambiųjų gyvulių ūkiuose, bitynuose, privačiose veterinarijos paslaugų įmonėse, zooparduotuvėse, beglobių gyvūnų organizacijose, maisto ir veterinarijos laboratorijose, farmacijos įmonėse ir kt.

Fakultetas bendradarbiauja su pažangiais ūkiais, žemės ūkio įmonėmis, profesinio mokymo institucijomis.

„Rengiame specialistus ateičiai. Esame pasirengę padėti ūkininkams žemės ūkio skaitmenizavimo srityje, kas padidintų sektoriaus konkurencingumą ir tvarumą, pritrauktų jaunąją kartą, praplėstų vartotojų pasitikėjimą, todėl kreipėmės į Žemės ūkio ministeriją, tačiau kol kas dar nesulaukėme atsakymo. Jei Žemės ūkio ministerija neskirs dėmesio šiai sričiai – rezultatų nebus“, – pažymėjo dr. N. Liepienė.

Fakultete taip pat organizuojami Ūkininkavimo pradmenų kursai, skirti ūkininko profesiniam pasirengimui ūkininkauti ir įgyti kompetenciją verstis žemės ūkio veikla ar miškininkyste. Tačiau šiuo metu VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros parengta mokymo institucijų akreditavimo tvarka dėl ūkininkų mokymo yra perteklinė. Kolegijos mokymo programos yra akredituotos ne tik šalies, bet ir ES ekspertų, todėl papildomai prašomi teikti dokumentai yra ne kas kita, kaip nereikalingas reguliavimas.

Agrotechnologijų fakultete veikia 5 studijų programos: Cheminės analizės,  Maisto technologijos, Veterinarijos, Kraštovaizdžio dizaino, Agroverslo technologijų.

 

Padėkojęs už susitikimo iniciatyvą LR ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus pažymėjo, kad partnerystė su mokslo ir mokymo institucijomis yra labai svarbi ir reikšminga tiek LR ŽŪR nariams, tiek ūkininkams  ir  kaimo gyventojams, nes tik bendradarbiaujant gali būti sėkmingai sprendžiamos  ekonominės ir socialinės problemos.

„Šiandien švietimas ir mokymasis – yra ne tik mokslo, bet ir verslo sėkmės garantas. Žemės ūkio rūmai skiria didelį dėmesį žemdirbių ir kaimo gyventojų mokymui, informavimui, inovacijų diegimui ir jų taikymui ūkiuose, kadangi Europos Komisija kelia reikalavimus tvariai didinti žemės ūkio produktyvumą. Todėl įvedamos naujos direktyvos, inicijuojami įvairūs projektai ir formuojami politiniai tikslai. Visame pasaulyje jaučiame padidėjusią paklausą geresniems aplinkos ir klimato rodikliams, kokybiškam ir sveikam maistui. Turime ko pasimokyti, pavyzdžiui, kad ir iš Švedijos, kuri visose mokyklose užtikrina nemokamą vaikų maitinimą ūkininkų vietiniais ir ekologiškais produktais. Lietuvoje žemės ūkio problema – neefektyvi maisto produktų tiekimo grandinė. Neveiksmingos grandinės dėka finansiškai kenčia ūkininkai, maisto produktų kokybė ir vartotojų sveikata. Taigi turime puikias bendradarbiavimo perspektyvas žemės ūkio skaitmenizavimo, kokybiško maisto, veterinarijos ir kt. srityse. Drauge galime bendradarbiauti informacijos sklaidos, projektų įgyvendinimo, tęstinio mokymo srityse“, – kalbėjo dr. A. Svitojus.

 

Susitikime nutarta atnaujinti tarp LR ŽŪR ir Vilniaus kolegijos dar 2009 metais pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.

 

***

Vilniaus kolegija, įsteigta 2000 m. rugsėjo 1 d. šiemet skaičiuoja jubiliejinius veiklos metus. Studentai gali rinktis studijas net 7 fakultetuose: Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos, Verslo vadybos, Sveikatos priežiūros, Agrotechnologijų, Pedagogikos, Menų ir kūrybinių technologijų.

 

Per visą Vilniaus kolegijos gyvavimo laikotarpį kolegiją baigė 34 741 absolventai; iš jų koleginių studijų programas – 31 132 absolventų.

Kolegijoje dirba 453 dėstytojai. Iš jų 72 turi mokslo laipsnį, 6 yra pripažinti menininkai.

 

Video apie Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetą

 

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.