Aptartos bendradarbiavimo plėtros galimybės

Birželio 7 d. Prancūzijos ambasadoje Žemės ūkio rūmų l.e.p. pirmininkas Sigitas Dimaitis susitiko su Prancūzijos regioniniu patarėju žemės ūkio klausimais Jean–Louis Buer.

Susitikimo metu aptarta žemdirbių savivaldos įtaka Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) klausimų formavime, bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Prancūzijos žemės ūkio rūmais galimybės ir bendrų inovacinių projektų, tokių kaip Horizon 2020 įgyvendinimo, kitos gerosios patirties sklaidos galimybės.

S.Dimaitis pristatė Žemės ūkio rūmų struktūrą ir organizacijų veiklą bei pasidžiaugė gražiu bendradarbiavimu su Prancūzijos žemės ūkio rūmais.

Prancūzijos regioninis patarėjas žemės ūkio klausimais Jean–Louis Buer pažymėjo, kad Prancūzijos žemės ūkio rūmai yra labai svarbi ir įtakinga žemdirbių savivaldos organizacija, atliekanti daug valstybės deleguotų funkcijų: švietimo, konsultavimo, rinkos tyrimų, inovacinių projektų, parodų organizavimo ir kt.