Aptartos EK pastabos

2022 m. birželio 3 d. Šakių rajono savivaldybėje vyko Europos Komisijos pastabų dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano aptarimas.

EK pastabose siūloma labiau atsižvelgti į apsirūpinimo maistu situaciją, susiklosčiusią Rusijai užpuolus Ukrainą, taip pat daugiau dėmesio skirti žaliajai sektoriaus politikai, tvaresniems gamybos būdams, kaimo gyvybingumui ir skaitmenizavimui bei ūkininkų mokymui ir konsultavimui.

Žemės ūkio ministerijos kolegijoje pirminis aptarimas bei tolimesni veiksmai taip pat jau įvyko.  Patobulintas Strateginis planas Komisijai turi būti pateiktas iki liepos 1-osios. Rugsėjo mėnesį EK nacionalinius planus turėtų tvirtinti.

Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) konsultantas Rimantas Valiukas informavo, kad ŽŪR pastabas jau apsvarstė. Jautrių klausimų nemažai, esminis, matyt, bus pirmųjų hektarų rėmimas. Taip pat ūkininkams reikėtų dėmesį atkreipti ir į Žaliąjį kursą, nes EK turi daug ambicijų jo įgyvendinimui.

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.