Aptartos pasėlių draudimo problemos

Sausio 17 d. vyko mokslinis – praktinis seminaras „Pasėlių draudimo sistema: iššūkiai ir perspektyvos”, kuriame dalyvavo Žemės ūkio rūmų konsultantas Sigutis Jundulas.

Seminare buvo diskutuojama dėl artimiausiu metu planuojamo formuoti pasėlių draudimo sistemos veiklos modelio. Aptartos sąlygos, kurios sudarytų galimybę teikti kokybiškas paslaugas, leidžiančias žemdirbiams užsitikrinti savo pasėlių apsaugą nuo nepalankių meteorologinių reiškinių .

Diskusijose dalyvavę pasėlius apsidraudę žemdirbiai ir draudikai atkreipė Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovų dėmesį į tai, kad būtina tobulinti pasėlių draudimo kompensavimo sistemą, jog apsidraudusiems būtų operatyviai išmokamos kompensacijos be didelių biurokratinių kliūčių.

Aptarta ir avansinė kompensacijos išmokėjimo tvarka, kurios įvedimas leistų žemdirbiui greičiau atgauti taip reikalingas apyvartines lėšas. Šiuo klausimu ŽŪM atstovai prižadėjo priimti teigiamą sprendimą jau kitam draudimo sezonui. 

Aptarta ir stichinės sausros draudimo paslauga, kuri dabar nėra populiari tarp žemdirbių dėl didokų draudimo įmokų, ir dėl painios bei neobjektyvios stichinės sausros žalos nustatymo metodikos. 

Seminaro dalyviai palietė ir savitarpio pagalbos fondo kūrimo temą. Buvo išreikštas pritarimas Žemės ūkio ministro viešai pareikštai nuomonei, kad fondai galėtų būti kuriami toms rizikoms, nuo kurių nėra galimybės apsidrausti. Europiniu lygmeniu dabar yra susirūpinta rizikų valdymu. Seminare dalyvavę ministerijos atstovai patikino, kad jau artimiausioje perspektyvoje pasėlių ir gyvulių draudimo kompensavimas išaugs iki 70 %, nuo dabar esamų – 60% . Tuo būdu- sumažėjus žemdirbio įmokos daliai, tikėtina draudimas taptų populiaresnis ir prieinamesnis pastoviai nuostolius patiriantiems žemdirbiams.

Apsidraudę žemdirbiai iš draudikų pageidavo lankstesnių draudimo sąlygų, dar operatyvesnio žalos įvertinimo  ir nuostolių atlyginimo. Buvo pasiūlymų įvesti naują draudimo riziką – pavasarinės ir rudeninės šalnos. Dabartiniu metu  savidraudos fondas „VH Lietuva” vienintelis Lietuvoje draudžia pasėlius nuo 5 rizikų: krušos, audros, liūties, iššalimo ir stichinės sausros.