Aptartos pieno sektoriaus problemos

Spalio 12 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas dalyvavo Latvijos žemės ūkio ministerijos organizuotoje diskusijoje pieno sektoriaus problemoms aptarti. Diskusijoje dalyvavo Europos pieno tarybos prezidentas Romualdas Šaberis, Latvijos kooperatyvų ir pieno gamintojų asociacijų vadovai.

Visi diskusijos dalyviai pripažino, kad pastaruoju metu pieno kaina kyla. Tai yra faktas. Greičiaisiai kilimas yra dėl to, jog intervenciniuose sandėliuose nėra sukaupta didelių atsargų pieno miltelių ir sviesto. R.Šaberis pažymėjo, kad ES įsiveža 6,7 mln. tonų palmių aliejaus, iš kurio 4,2 mln. tonų naudojama maistui, sviesto gamybai – 2,4 mln. tonų. Šiais metais palmių aliejaus derlius gan prastas, o poreikis –  didelis.

Diskusijos dalyviai pažymėjo, kad dėl pieno naudojimo gamybai, kuris išaugo 10 proc. , pradėjo kilti ir pieno kaina. Lietuva pagamina 1 proc. Europos pieno.

Andriejus Stančikas pristatė Baltijos šalių pieno sektoriaus problemas, kurios kyla dėl kooperacijos pieno sektoriuje stokos, nesąžiningų perdirbėjų ir prekybininkų veiksmų. „Pieno supirkimo kainos buvo nukritusios iki 30 proc., tačiau vartotojui galutinio produkto kaina nekito, kas ir byloja apie nesąžiningą grandinę. Europos Taryba turėtų įteisinti žemdirbių, pieno gamintojų  bei perdirbėjų sąžiningą kainos pasiskirstymą pieno grandinėje” – kalbėjo A.Stančikas.

Taip pat A.Stančikas informavo, jog kitą savaitę vyks Pasaulinės pienininkystės organizacijos (IDF) kongresas, kurio metu taip pat bus pristatytos šios problemos.