Ar COVID-19 virusas suteikė teisę ŽŪM nederinti teisės aktų su socialiniais partneriais?

Praeitą savaitę žemės ūkio ministro A. Palionio įsakymo „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 m. tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto 25 punktas, papildytas XIII skyriumi „Savanoriško paramos skyrimo ūkininkus vienijančioms asociacijoms tvarka“.

Šiame skyriuje numatyta, kad paraiškų teikimo metu ūkininkai gali savanoriškai pasirinkti, ar skirti (jeigu skirti, tai vienai ar dviem asociacijoms) dalį sumos (1 EUR/ha) nuo jiems priskaičiuotos ir reikalavimus atitinkančios ES paramos. Čia dar ir nurodoma kaip elgtis, jeigu paaiškėtų, kad pareiškėjas neįvykdytų savo įsipareigojimų. Įsakymo I priedo III dalies 31 punktas: „Žinau, kad savanoriškai nusprendus skirti dalį savo paramos asociacijai (-oms), tačiau vėliau nustačius neatitikimus mano paraiškoje ir NMA priėmus sprendimą susigrąžinti paramą, iš manęs bus susigrąžinta ir ta paramos dalis, kuri buvo skirta asociacijai (-oms).“

Ką apie įsakymo projektą galvoja ŽŪM socialiniai partneriai – LR ŽŪR nariai? Kokia jų nuomonė?

LR ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas pastebi, kad žemės ūkio ministras su žemdirbių savivaldos asociacijomis žaidžia dvigubą žaidimą – vienus myli labiau, kitus – iš pareigos.

„Skaitant įsakymo projektą, kuris nebuvo derintas su socialiniais partneriais, peršasi mintis, kad ministras nutraukė bendradarbiavimą ir sprendimus priima tokius, kurie prieštarauja demokratijos principams. Šiuo klausimu ministras elgiasi itin intravertiškai, keistai slaptai. Būtume teikę siūlymus, mintis ir idėjas, tačiau aiškiai matosi, kad viso šito ministrui mažiausiai reikia. Jis savarankiškai nusprendė, kas gerai ir kas blogai yra žemdirbių savivaldoje. Nesuprantama, koks tai modelis? Aukojimas yra tarsi nieko neįpareigojantis veiksmas, tačiau pamąstykime: bažnyčioje stovi aukų dėželės, į kurias tikintieji įmeta vieną kitą pinigą, tačiau per mišias prie tikinčiųjų su aukų krepšeliu prieina zakristijonas ir pakiša kiekvienam aukų krepšelį – žmonės aukoja smulkiai, bet visi. Jei zakristijonas neitų, visi turėtų galimybę įmesti pinigą į aukų dėžutę prie durų,  tačiau akivaizdu, kad be zakristijono pakišto krepšelio aukoms, bažnyčiai pinigų prikristų per mažai.

Taigi šiuo atveju, Žemės ūkio ministras yra tas zakristijonas, kuris pakiša teisės akto krepšelį ūkininkams po nosimi, prašydamas aukoti ir žinodamas, kad šios aukos kris ne kam kitam, o turtingoms plotininkų asociacijoms. Einama prie principo, kada sukuriama teisinė tvarka aukoti, o kas gaus aukas niekas neanalizuoja ir nepateikia svarstymui. Tiesiog nesmagi tyla. Kiek kokia asociacija turi narių, kurie aukos būtent tai asociacijai nėra aišku, tačiau jau šiandien visiems labai aišku, kad didžiausią galimybę susirinkti aukas turi augalininkystės asociacijos – grūdų augintojai, žemės ūkio bendrovių asociacija ir Lietuvos ūkininkų sąjunga. Būtent šių asociacijų nariai valdo didžiausią dalį žemės plotų ir gauna daugiausiai išmokų. O kaip bus su gyvulininkystės, uogynų, sodų ir šiltnamių asociacijomis? Juk šių asociacijų nariai neturi žemės, tačiau būtent šioms šakoms šiandiena reikia daugiausiai paramos, daugiausiai reikia jas prikelti iš užmaršties ir atsainaus požiūrio į dėmesio centrą. Plotininkai ir taip ryškiai dominuoja: užima daug eterio, nes žiemą jiems nereikia dirbti laukuose, jie kala pinigus ministerijoje, reikalauja sau dėmesio ir kaip reikiant šūkauja, nuo ko krūpčioja valdininkai, o to rezultate gimsta tokie įsakymai, kurie prieštarauja ne tik sveikai logikai, bet ir Lietuvoje galiojančiai teisinei sistemai. Todėl kyla klausimas, ar ŽŪM nusprendė nurašyti smulkius ir vidutinius ūkius vienijančias asociacijas ir asociacijas, kurios nevaldo didelių žemės plotų? Jeigu ministerija priėmė tokį sprendimą, tai tegul tai viešai ir įvardija, o ne žaidžia dvigubą žaidimą“, – sako LR ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas.

Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas Vidas Juodsnukis, sužinojęs apie parengtą įsakymo projektą taip pat nelieka abejingas.  „Atstovaujame per 100 tūkst. smulkiųjų ir vidutinių ūkių savininkų interesams, o įsakymo niekas su mumis nederino, todėl jo nespėjome aptarti ir diskutuoti nei asociacijos susirinkime, nei ŽŪR taryboje. Tokie ministro veiksmai nuvilia. Anksčiau dar tikėjau naujojo žemės ūkio ministro pažadais pagaliau atsigręžti į kaimo gyvybingumą išlaikančius smulkiuosius ir vidutinius ūkius, bet, matyt, klydau.

Juk ministras viešai pripažino, jog iki šiol ES ir valstybės parama buvo teikiama neteisingai, kad apie 80 proc. paramos nusėdo stambiųjų ūkininkių sąskaitose, o dabartinis įsakymo projektas sudaro sąlygas didelius žemės ūkio plotų valdančiųjų asociacijoms stiprėti, o smulkiuosius ir vidutinius ūkius atstovaujančioms asociacijoms, kurių nariai turi mažai žemės – palikti skursti. Tylėčiau, jeigu stambieji susimestų tik savo lėšas, tačiau šis įsakymas jiems sudarys sąlygas, pavyzdžiui, per Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybą (LŽŪKT) priversti ir vidutinius bei smulkiuosius ūkius remti ne savo, bet būtent stambiųjų asociacijas. Gal ne visi žino, kad LŽŪKT dalininkai yra ne tik Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija (LŽŪAB), Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS), bet ir žemės ūkio ministerija. Pikta, kad valstybės reikalais ir strategijomis labiau turime rūpintis mes, smulkieji ir vidutiniai ūkininkai, o ne mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikomi valdininkai. Siekiant prastumti tokius įstatymus, kyla klausimas, ar čia koronaviruso pandemija ir ŽŪM iniciatyva tik sutapimas? O gal tai sąmokslo teorija, kad žemės ūkio ministras A.Palionis šį kartą sumanė pasinaudoti išskirtinėmis aplinkybėmis ir prastumti su socialiniais partneriais nederintą įsakymą? Dabar žmonėms tikrai ne ministrų įsakymai rūpi“ – sako V. Juodsnukis.

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos (LMGAGA) pirmininkas Vygantas Šližys atidžiai perskaitęs ministro įsakymo projektą taip pat pastebi pavojų.

„Matau tokios iniciatyvos pavojų. Iš pirmo įspūdžio gali atrodyti, kad siekiama rūpintis asociacijomis, padėti joms išsilaikyti, tačiau įsigilinus matyti, kad, pavyzdžiui, mūsų asociacijos padėtis pablogėtų, kadangi gyvulininkystės ūkiai nevaldo didelių žemės plotų. Mūsų nariai papildomai perka pašarus iš augalininkyste užsiimančių ūkininkų. Taigi mūsų galimybės paremti savo asociaciją yra menkesnės. Mes priklausome LR ŽŪR, kuri vienija daug įvairių asociacijų. Pastaruoju metu dažnai girdėjome žemės ūkio ministerijos pažadus, kad valstybė prioritetą skirs gyvulininkystei bei toms ūkio šakoms, kurios sukuria aukštesnės vertės produktus, bet šis įsakymo projektas rodo, kad ir toliau ketinama remti būtent stambiuosius augalininkystės ūkius, t. y. žaliavos eksportą, o ne augalininkystės produktų perdirbimą vidaus rinkoje, pavyzdžiui, per gyvulininkystės ūkius“, – pastebi V.Šližys.

„Ministro įsakymo projektas numato papildomas galimybes dar labiau sustiprėti ūkininkų sluoksniui, kuris valdo didžiausius žemės plotus ir jau pasiėmė apie 80 proc. ES ir valstybės paramos. ŽŪM elgiasi ne kaip valstybės interesus ginanti, bet kaip laukinės rinkos principus ginanti institucija. Jeigu jau ketinama stiprinti asociacijas, tai paramą asociacijoms gali skirti valstybė, ir ne pagal ha, bet pagal asociacijoms priklausančių narių skaičių. Puikiai žinome asociacijas, kurių vadovams nerūpėjo smulkių ir vidutinių ūkių problemos, ir todėl jos pasitraukė iš LR ŽŪR tarpo. Paradoksali situacija, nes kai kurios šių asociacijų vienija vos 40 – 100 ūkininkų, tačiau jie valdo didžiulius žemės plotus, todėl šioms asociacijoms finansinė nauda – akivaizdi.  Nors ES BŽŪP numatomi prioritetai jauniesiems ūkininkams, jaunimo įtraukčiai į žemės ūkį ir kaimą, tačiau mūsų valdžiai tai – nė motais. LJŪJS narių tarpe daug mažažemių, daug jaunųjų ūkininkų nuomojasi žemę, taigi mūsų organizacijai, vienijančiai jaunus žmones, pagal naujai parengtą ŽŪM įsakymą naudos nebus. Nesuprantu ŽŪM pozicijos, kuri tiesiogiai prieštarauja ES prioritetams“, – stebisi Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) pirmininkas ir LR ŽŪR vicepirmininkas Vytautas Buivydas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.