Bendruomeniškumo skrydis Biržų rajone

Rugpjūčio 25 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus lankėsi Biržų rajono Gaižiūnų kaimo bendruomenės sąskrydyje „Drauge bendruomeniškumo keliu – skrydis 2018″. 

Sąskrydį atidarė Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Vida Jasinevičienė, kuri pasidžiaugė savo krašto sumaniais, kūrybingais, išmoningais ir darbščiais bendruomenių nariais, pažymėdama, kad sąjunga vienija net 45 rajono bendruomenes.

Sugiedoję Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos himną, sąskrydžio dalyviai tylos minute pagerbė buvusią Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkę a.a. Nijolę Šatienę. Taip pat sąjungos atidavė pagarbą Biržų rajono tremtiniams.

„Kiekvienas žmogus yra Lietuvos pilietis ir tuo pačiu bendruomenės narys. Šiandien labai smagu pasveikinti gausiai susirinkusius Biržų rajono kaimo bendruomenių narius, kurie tęsia tradicijas ir dalyvauja renginyje su savo šeimos nariais – tėvais, seneliais, anūkais. Tikėkimės, kad šiandien minimas Lietuvos 100-mečio jubiliejus išliks gražiais prisiminimais ateities kartoms, kurie švęs Lietuvos tūkstantmetį. Visiems susirinkusiems linkiu bendruomeniškumo, pagarbos vienas kitam, palaikymo ir vienybės, nes tai yra mūsų stiprybė. Esame visi Lietuvos bendruomenės lašeliai”, – kalbėjo Arūnas Svitojus.

ŽŪR pirmininkas A.Svitojus padėka apdovanojo Šiekštininkų kaimo bendruomenę, kuri įsiliejo į Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos veiklą su didele energija ir naujomis iniciatyvomis. Už nuoseklų ir buriantį bei vienijantį bendruomenių narius darbą A. Svitojus dėkojo Vidai ir Adolfui Jasinevičiams.

Sąskrydžio svečius ir dalyvius sveikino Seimo narys Audrys Šimas, Seimo nario Viktoro Rinkevičius biuro atstovė, Biržų rajono meras Valdemaras Valkiūnas, mero pavaduotoja Irutė Varzienė, Biržų rajono komisariato atstovai.

Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Vida Jasinevičienė ir pavaduotoja Irena Misevičienė sveikino bendruomenes –  sąjungos nares, kurios šiais metais paminėjo veiklos 15-ąjį jubiliejų: Kirkilų, Gulbinų, Geidžiūnų, Drąseikių, Skrebiškių, Užušilių, Kupreliškio, Kratiškių, Juostaviečių, Mieliūnų, Papilio, Nemunėlio Radviliškio, Gaižiūnų kaimo bendruomenes.

Netrūko sąskrydyje geros nuotaikos, jaunimo klegesio, įdomių užsiėmimų, liaudiškos ir šiuolaikinės muzikos, sportinių rungčių ir kitų užsiėmimų, norintiems patikrinti savo miklumą ir taiklumą.

[Best_Wordpress_Gallery id=”335″ gal_title=”2018_08_25″]