Biotechnologinio produkto su gyvomis mielėmis panaudojimas melžiamų karvių racione

Moderniausiose ūkiuose sudarant racionus melžiamoms karvėms didžiausias dėmesys skiriamas patenkinti energijos poreikį pašaruose, kad būtų gaunamas kuo didesnis pieno kiekis užtikrinant maksimalų energijos suvartojimą. Dalies žolinių pašarų pakeitimas grūdiniais pašarais racione padidina krakmolo kiekį virškinamoje masėje ir sausų medžiagų kiekio proporciją fermentuojamą skirtingose virškinamojo trakto dalyse, o tai padidina sočiųjų riebalų rūgščių ir pieno rūgšties gamybą didžiajame prieskrandyje. Dėl ribotų galimybių šias rūgštis absorbuoti per didžiojo prieskrandžio gleivinę jos kaupiasi ir tai lemia turinio pH sumažėjimą bei virškinamos masės skystėjimą. Užsitęsęs pH sumažėjimas didžiajame prieskrandyje gali lemti acidozės atsiradimą.

Toks raciono koregavimas gali neigiamai paveikti virškinamojo trakto mikroflorą, lemdamas mikrofloros sudėties ir funkcionalumo pokyčius ir galimą patogeninių mikroorganizmų kolonizaciją virškinamajame trakte. Galvijai yra priklausomi nuo simbiotinių ryšių didžiajame prieskrandyje ir žarnyne su mikroorganizmais, nes jie leidžia atrajotojams virškinti ląstelieną, perdirbti nebaltyminį azotą į baltymus, sintetinti vitaminus ir suskaidyti toksiškus junginius susidarančius virškinamoje masėje. Neigiamas poveikis mikroflorai daro įtaką gyvulio sveikatingumui, produktyvumui ir gerovei, didina dujų išskyrimą, todėl svarbu racionus sudaryti optimaliai palaikant didžiojo prieskrandžio mikrofloros gyvybingumą ir melžiamų karvių produktyvumą.

Pilnavertis ir subalansuotas šėrimas yra pagrindinė gyvulininkystės intensyvinimo, produktyvumo didinimo sąlyga. Šėrimo pilnavertiškumą daugiausia lemia optimalus gyvūnų aprūpinimas visomis reikiamomis maisto medžiagomis. Nemažiau svarbu ir tai, kad gautas su pašaru maisto medžiagas gyvūnai gerai pasisavintų ir panaudotų produkcijos gamybai, bei sumažintų šiltnamio efektą sukelenčių dujų (ŠESD) išskyrimą į aplinką, todėl ieškoma būdų, kaip pagerinti pašarų maisto medžiagų panaudojimą. Iš dalies tai galima pasiekti skatinant virškinamojo trakto fermentacinę veiklą. Pastaraisiais metais virškinamojo trakto mikrofloros veiklos stimuliavimui siūloma naudoti natūralias, ekologiškai švarias mikrobinės kilmės kultūras – probiotikus ir mielių preparatus. Minėti preparatai sudaro palankią terpę mikroorganizmų veiklai atrajojančių gyvūnų virškinamajame trakte, stabilizuoja gyvūnui naudingų mikroorganizmų vystymąsi, dėl to pagerėja pašarų maisto medžiagų virškinimas bei sumažintų ŠESD dujų išskyrimas, kartu ir gyvūnų produktyvumas, sumažėja jų sergamumas virškinamojo trakto ligomis.

Įgyvendinant EIP projektą ,,Intensyvaus pieno ūkio sistemų, mažinančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, įgyvendinimas“, kurio tikslas įvertinti parinktų intensyvios pieno gamybos ūkių gamybinės ir ekonominės veiklos rezultatus, nustatyti juose klimato kaitos poveikio šaltinius bei pasiūlyti priemones, mažinančias šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, nemažinant pieno gamybos intensyvumo ir ekonominių ūkio rodiklių, vienas iš uždavinių buvo – įvertinti panaudotų biotechnologinių priemonių efektyvumą pašarų virškinamumui ir išsiskiriančių dujų kiekiui. Vertinimui buvo pasirinktas gyvų mielių produktas Biogrom SC. Šis produktas pagamintas iš gyvų mielų (Sacharomyces cerevisiae CNCM I-1077) su organiniu selenu ir kalcio karbonatu. Teigiama, kad Biogrom SC mielės Sacharomyces cerevisiae CNCM I-1077 gerina didžiojo prieskrandžio funkcijas ir stimuliuoja jo veiklą, stabilizuoja pH ir apsaugo nuo acidozės, išsaugo didžiojo prieskrandžio mikroflorą, gerina ląstelienos virškinamumą, mažina išskiriamų dujų kiekį, pagerina karvių apetitą ir padidina pašarų ėdamumą. Mielės atrajojimo metu suvartoja į didįjį prieskrandį patepatekusį deguonį ir sudaro mikroorganizmams reikalingas aneirobines sąlygas. Taip pat didina celiuliozę skaidančių bakterijų skaičių ir pieno gamybą. Mielės Sacharomyces cerevisiae CNCM I-1077 didina grybelių ir mikroorganizmų kiekį ir palaiko optimalų jų santykį, o selenas mažina karščio streso poveikį organizmui ir papildo seleno trūkumą karvių racionuose. Melžiamoms karvėms rekomenduojama 20 g mielių Biogrom SC su selenu per parą.

Bandymas buvo atliktas viename iš projekto dalyvių ūkių, jis truko 90 dienų. Karvės tyrimo metu buvo šeriamos visaverčiu drėgnu pašarų mišiniu du kartus per parą. Racionas buvo sudarytas iš įprastų ūkio pašarų, į tiriamosios grupės karvių racioną buvo įterpta probiotinio pašarų priedo Biogrom SC po 20 g karvei. Pieno kiekio ir kokybės tyrimai buvo atliekami bandymo pradžioje, viduryje ir pabaigoje. Pašarų , racionų virškinamumas ir jų įtaka didžiojo prieskrandžio parametrams bei dujų išskyrimui buvo tirti naudojant in vitro sistemą RUSITEC. Tyrimai atlikti LSMU Gyvulininkystės instituto Gyvūnų mitybos ir pašarų skyriaus bei Chemijos laboratorijose.

Atlikus tyrimą nustatėme, kad kiekvienai karvei per parą buvo skiriama vidutiniškai po 68,96 kg visaverčio drėgno pašarų mišinio. Probiotinis pašarų priedas su gyvomis mielėmis Saccharomyces cerevisiae, turėjo reikšmingą įtaką didžiojo prieskrandžio pH didėjimui. Kitiems didžiojo prieskrandžio parametrams ir dujų išskyrimui pašarų priedas statistiškai reikšmingos įtakos neturėjo. Nustatyta didžiojo prieskrandžio amoniakinio azoto mažėjimo ir lakiųjų riebalų rūgščių kiekio didėjimo tendencija. Probiotinis pašarų priedas neturėjo reikšmingos įtakos tiriamosios grupės raciono maistinių medžiagų virškinamumui didžiajame prieskrandyje. Nustatyta žalių riebalų ir žalių pelenų virškinamumo didėjimo tendencija. Bandymo rezultatai parodė, kad pašarų priedas racione neturėjo reikšmingos įtakos karvių produktyvumui, bet teigiamai paveikė pieno riebalų ir laktozės rodiklius, jie didėjo statistiškai reikšmingai. Nustatyta, kad tirtas pašarų priedas lemia pieno riebalų depresijos mažėjimą, tiriamosios grupės karvių pieno riebalų kiekis nuo pirmojo iki trečio bandymo mėnesio sumažėjo 0,04 proc., o karvių negavusių priedo su gyvomis mielėmis sumažėjo 0,09 proc.

Rekomendacija: Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad įterpus 20 g probiotinio pašarų priedo Biogrom SC (sudėtyje turinčio gyvų mielių Saccharomyces cerevisiae) į visavertį drėgną pašarų mišinį melžiamoms karvėms didėja pieno riebalų ir laktozės kiekis.

Parengė: LSMU GI Gyvūnų mitybos ir pašarų skyriaus Vyresnysis mokslo darbuotojas dr. V. Uchockis.