Biržų rajono žemdirbiai paminėjo Žemės ūkio rūmų jubiliejų

Balandžio 22 dieną į Biržų pilies arsenalo salėje vykstantį Žemdirbių asociacijos rinkiminį susirinkimą ir Žemės ūkio rūmų 90 metų jubiliejau paminėjimą rinkosi rajono ūkininkai. Į susirinkimą atvyko Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas ir l.e.p. direktorius Sigitas Dimaitis, rajono meras Valdemaras Valkiūnas, Seimo narys Aleksandras Zeltinis, rajono mero pavaduotoja Irutė Varzienė, kiti rajono vadovai, specialistai, pieno supirkimo kooperatyvų atstovai.Susirinkimą pradėjo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų rajono tarnybos biuro vadovė Jūratė Ratnikienė. Jos pasiūlymu susirinkimas tylos minute pagerbė mirusios Tarybos narės Nijolės Šatienės atminimą.

Jūratė Ratnikienė supažindinusi susirinkusius su darbotvarke žodį perdavė Žemdirbių asociacijos pirmininkui Kęstučiui Armonui, kuris nužvelgė asociacijos veiklą už praėjusius du metus.

Kestučio Armono kalbą papildė Zenonas Prašmantas – Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorius Biržų rajone, Lietuvos miško savininkų asociacijos Biržų skyriaus pirmininkas.

Biržų Žemdirbių asociacija įkurta 1998 metais. Jos pirmieji vadovai buvo Kazys Visockas, Vytautas Zurba, o nuo 2014 metų – Kęstutis Armonas. Šiuo metu asociacija turi per 100 narių. Asociacijos tarybą sudaro 23 nariai. 2015 m. įvyko 4 tarybos posėdžiai. Biržų žemdirbių asociacija organizuoja įvairius renginius ir glaudžiai bendradarbiauja su Biržų kredito unija, kooperatyvu ,,Pieno puta“, ,,Tatulos programa“. Žemdirbių asociacija, vienijanti įvairių žemės ūkio gamybos sričių, kaimo bendruomenių, seniūnijų miškų savininkų atstovus, aktyviai skatina kooperatinį judėjimą. Įsteigti kooperatyvai ,,Ūkininkų gausa“ ir ,,Biržų žemdirbys“.

Birzai_ZUR_SD_1Vykdant susirinkimo darbotvarkę buvo patvirtintos Žemdirbių asociacijos pirmininko, revizijos komisijos ir kitos ataskaitos, po kurių vyko pasisakymai ir diskusijos.    Rajono Žemės ūkio skyriaus vedėjas Steponas Staškevičius priminė, kad prasidėjo pasėlių deklaravimas. Siekiant išsiaiškinti rajono žemdirbių nuomonę dėl išmokų už pirmuosius hektarus taikymo bus atlikta rajono ūkininkų apklausa. S. Staškevičius priminė, kad rajone įregistruota 2350 ūkių, o aktyvių ūkininkų yra tik apie šimtas.

Ūkininkė Vaidutė Stankevičienė apgailestavo, kad padėtis pieno sektoriuje negerėja. Ūkininkai dėl mažų supirkimo kainų priversti nutraukti pieno gamybą. „Liūdna ir graudu, kad Lietuvos ūkininkams kainos už pieną mokamos mažiausios tarp Europos Sąjungos šalių, o pieno produktų kainos mūsų parduotuvėse aukščiausios. Kai kuriems pieno statytojams mokama tik 8 centai už kilogramą pieno“ – kalbėjo V.Stankevičienė.

,,Tatulos programos“ direktorė Valerija Gražinienė pasidžiaugė, kad dėka didelių pastangų, Seimo nario Aleksandro Zeltinio, rajono vadovų paramos ir ūkininkų triūso ,,Tatulos programa“ stiprėja. Arūno ir Daivos Giedrikų ūkis patvirtintas parodomuoju ekologiniu ūkiu, kuris vykdys edukacinę švietėjišką programą. Direktorė pažymėjo, kad ,,Tatulos programa“ buvo ir bus ekologiškų produktų auginimo ir prekybos koordinatorė. Toliau bus vykdomos ekologiškų produktų mugės, turgeliai. Programos tikslas – išsaugoti švarią gamtą ateities kartoms.

Ūkininkas Aidas Vaitkevičius pasiūlė, kad Žemdirbių asociacijos mokestis būtų mokamas nuo deklaruojamos žemės hektarų. Jis pastebėjo, kad dabar yra supriešinami ūkininkai ir pramonininkai vien todėl, kad žemdirbiai gauna išmokas, o pramonininkai ne, tačiau nereikia pamiršti, kad ūkininkai praranda dalį pajamų dėl įvairių apribojimų.

Pasisakė ir Seimo narys Aleksandras Zeltinis, rajono meras Valdemaras Valkiūnas, mero pavaduotoja Irutė Varzienė. Mintis apie susidariusią padėtį pieno sektoriuje išsakė ,,Pieno putos“ kooperatyvo direktorė Juratė Dovydėnienė, kupiškietė ūkininkė Danutė Adamonienė.

Po pasisakymų buvo apdovanoti aktyviausi rajono ūkininkai ir specialistai: Petras Aukštikalnis ir Adolfas Rinkūnas – LR Seimo Kaimo reikalų komiteto padėkos raštais, Vaidutė Stankevičienė – Ministro Pirmininko padėkos raštu, Viktoras Rinkevičius, Kazys Visockas, Otilija Stirkienė, Vytautas Zurba – LR žemės ūkio rūmų padėkos raštais.

Žemės ūkio rūmų tarpukario veiklą ir šiandienos įžvalgas biržiečiams pristatė Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas ir l.e.p. direktorius Sigitas Dimaitis. Pažymint Žemės ūkio rūmų įkūrimo 90-metį ir atkūrimo 25-metį, organizuojamas rengnių ciklas per visą Lietuvą „Kartos keičiasi – vertybės išlieka !”.  S.Dimaitis pažymėjo, kad Žemės ūkio rūmai kėlė ir kelia uždavinį padėti ūkininkams didinant žemės ūkio produkcijos konkurencingumą, skatinti žemės ūkio kooperaciją. Be kooperacijos ir tarpukario Lietuvoje nebūtų pasiekta gerų gamybos rodiklių. Nors tik ketvirtį amžiaus gyvavo nepriklausoma Lietuva, o buvo pasiekta stulbinančių rezultatų.  Dar ir dabar, kaip kooperacijos pavyzdys minima kooperatinė organizacija „Lietuviškas bekonas“.

Tarpukariu Žemės ūkio rūmai rengė veislinių gyvūnų, žemės ūkio pasiekimų ir laimėjimų parodas. Kaune, Parodų kalne, kur dabar kalno apačioje ir yra įsikūręs centrinis Žemės ūkio rūmų pastatas, vykusios parodos niekuo nesiskyrė nuo išsivysčiusių Europos šalių rengiamų parodų. Tarpukario Lietuvos valstybės pasirinkta kryptis buvo stiprinti mažus ūkius, o ne dvarus, kas ir padarė didelę pažangą kaimo atgimimui. Nemažai Europos valstybių savo žemdirbių savivaldos instituciją kūrė pasinaudodami lietuvišku Žemės ūkio rūmų modeliu. Šiandien, Lietuvai tapus ES nare, Žemės ūkio rūmai atlieka svarbų atstovavimo žemdirbių ir kaimo gyventojų interesams vaidmenį.

Birzai_ZURŠiandien žemdirbius neramina problema dėl būsimo klimato kaitos ir oro taršos reikalavimų laikymosi. Jau dabar pramonininkai nori įrodyti, kad didžiausias teršėjas – karvė. Todėl, Žemės ūkio rūmai pasikvietė į pagalbą mokslininkus, kad galėtų apginti žemdirbius nuo tokios klaidingos nuostatos. Žinia, šiandienos aktualija – žemos pieno supirkimo kainos. Nors šalis nebuvo pasirengusi, tačiau priimtas sprendimas panaikinti pieno kvotas – didelė klaida, kurios padarinius dabar ir išgyvename. Prekybininkai ir perdirbėjai manipuliuoja nustatydami atitinkamas žaliavos ir pagamintų produktų kainas. Sigitas Dimaitis paragino Biržų ūkininkus kooperuotis, būti vieningais, palaikyti vieniems kitus, aktyvinti asociacijos veiklą, stengiantis pritraukti kuo daugiau aktyvių narių, palaikančių asociaciją ne tik moraliai, bet ir materialiai.

Zigmas Rupšys