Biržų Žemdirbių Asociacijai ir toliau vadovaus Kęstutis Armonas

L. e. p. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Sigitas Dimaitis kovo 3 d. dalyvavo Biržų rajono žemdirbių asociacijos rinkiminiame – ataskaitiniame susirinkime, kuris vyko Biržų pilies arsenalo salėje.

S. Dimaitis sveikindamas į susirinkimą susirinkusius Biržų rajono žemdirbių asociacijos narius pasidžiaugė aktyviu žemdirbių darbu ir produktyviu bendradarbiavimu su Žemės ūkio rūmų organizacijomis. „Po Žemės ūkio rūmų stogu buriasi aktyvios ir socialiai atsakingos organizacijos, kurios suvokia, jog teisingų žemdirbiams ir kaimo visuomenei sprendimų priėmimas priklauso nuo kiekvienos organizacijos iniciatyvų ir racionalių siūlymų. Džiaugiuosi, kad Biržų žemdirbių asociacija nuosekliai dirba ir to įrodymas – 20-ties metų veikla, kurią viliuosi organizacija dar deramai pažymės“ – kalbėjo S. Dimaitis.

S.Dimaitis Žemės ūkio rūmų padėkos raštais apdovanojo Biržų rajono žemdirbių asociacijos pirmininką Kęstutį Armoną – už pažangų ūkininkavimą, aktyvią visuomeninę veiklą ir vadovavimą asociacijai, Aidą ir Jūrijų Klepeckus – už pažangų ūkininkavimą, aktyvią visuomeninę veiklą ir netradicinių amatų puoselėjimą, Jūratę Ratnikienę – už aktyvią visuomeninę veiklą ir nuolatinę pagalbą organizuojant asociacijos renginius.

Biržų žemdirbių asociacijos nariai išklausė pirmininko Kęstučio Armono metinės darbo ataskaitos. Taip pat buvo pristatyta ir finansinės veiklos ataskaita.

Vadovauti asociacijai balsų dauguma buvo išrinktas ligšiolinis jos vadovas – Biržų žemdirbių asociacijos pirmininkas Kęstutis Armonas.