Copa-Cogeca organizuoja konkursą moterims – ūkininkėms ir kviečia dalyvauti

Copa – Cogeca šiais metais organizuoja 7-ajį Europos inovacijų konkursą moterims ūkininkėms (moterims). Konkurso tema „Moterys tvarių kaimo vietovių priešaky“. Konkursas organizuojamas kas dveji metai, o jo tikslas – skatinti ūkininkių moterų žinomumą ir jų verslumą.

Copa-Cogeca siekia parodyti novatoriškus moterų įgyvendintus sprendimus, kurie atliepia trims tvarumo ramsčiams – ekonominiam, aplinkosauginiam ir socialiniam.

Konkurse gali dalyvauti tik Copa Cogeca nariai.

Paraišką su visais papildomais dokumentais ir medžiaga reikia pateikti iki 2023 m. kovo 31 d.

Konkursą laimėjusi ūkininkė bus apdovanota 10 000 EUR piniginiu prizu, o jos pasiekimai bus pristatyti ES institucijų medijų kanaluose.

Konkurso istorija

Pirmą kartą konkursas buvo organizuotas 2010 m., siekiant pagerinti ūkininkavimo ir miškininkystės srityje dirbančių moterų matomumą, kad būtų skatinamas moterų verslumas. Konkurso tikslas – viešinti moteris ūkininkes, diegiančias ir savo ūkiuose taikančias inovacijas žemės ūkyje ir miškininkystėje.

Žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams šiandien labiau nei bet kada reikia novatoriškų ir verslių žmonių, kurie padidintų konkurencingumą ir parodytų tvarumo svarbą. Moterys ūkininkės yra pagrindinės veikėjos siekiant šio tikslo. Remiantis 2016 m. Eurostato duomenimis, moterys sudaro 42% Europos Sąjungos žemės ūkio darbuotojų, tačiau tik 30% užima vadovaujančias pareigas.

Nepaisant reikšmingo indėlio į kaimo plėtrą, miškininkystę ir ūkininkavimą, moterų ūkininkių indėlis pastebimas per mažai.

Septintasis Copa-Cogeca inovacijų apdovanojimas moterims ūkininkėms  pavadintas „Moterys tvarių kaimo vietovių priešakyje“. Nors kalbame apie būtinybę pereiti prie tvaresnių maisto sistemų, neįmanoma pasiekti tvarių tikslų neatsižvelgus į tris ramsčius: ekonominį, aplinkosauginį ir socialinį. Todėl 2023 m. Copa-Cogeca nori parodyti novatoriškus ir naujus moterų įgyvendintus sprendimus, kurie palaiko tris tvarumo ramsčius ūkyje,  versle ar vietos bendruomenės gyvenime.

Apdovanojimas

Konkurso nugalėtoja bus apdovanota 10 000 EUR prizu. Taip pat numatomas ire specialus 5000 EUR prizas. Konkurso nugalėtoja ir jos pasiekimai bus viešinami ES medijose.

Tinkamumo dalyvauti konkurse kriterijai:

1. Pareiškėja turi būti ūkininkė, kuri yra Copa arba Cogeca organizacijos narė.

2. Pagrindiniai dalyvavimo konkurse kriterijai: novatoriškų sprendimų taikymas, atsižvelgiant į poveikį ekonominiam, socialiniam ir aplinkosauginiam lygiui; Inovacijų perdavimas ir sklaida; Inovacijų tvarumas, ypač verslo modelio ilgaamžiškumas ir atkartojamumas; Nauji komunikacijos metodai ir priemonės; Sukurta ekonominė vertė. Ekonominis tvarumas gali būti susijęs su finansiniu gyvybingumu, bet tuo neapsiribojant; pridėtinė vertė verslui ar organizacijai; galimybė iš naujo investuoti ir pavyzdžiai, kaip maksimaliai padidinti našumą.

Siekiant dalyvauti konkurse reikia pateikti:

1. Užpildytą paraiškos formą ir visus kitus susijusius dokumentus.

2. Kandidatė turi parengti ir išsiųsti savo paraišką (-as) kartu su šiais anglų kalba užpildytais dokumentais.

3. Bet kokie kiti dokumentai, kurie, kandidatės nuomone, skatintų / paremtų jos kandidatūrą.

4. Garso ir vaizdo medžiaga, kuri gali būti pateikiama kandidatės gimtąja kalba, kartu su vertimu, jei kalba nėra anglų.

 

KONKURSO TAISYKLĖS

PARAIŠKOS FORMA

DEKLARACIJA