Copa-cogeca posėdyje apie priemones žemės ūkiui

Balandžio 22 d. įvyko Copa-Cogeca narių organizacijų vadovų nuotolinis posėdis, kuriame dalyvavo Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus.

Posėdyje dalyvavo Žemės ūkio komisaras Janusz Wojciechowski, kuris pristatė Europos Komisijos veiklą COVID-19 krizės laikotarpiu. J. Wojciechowski dėkojo Copa-Cogeca organizacijoms narėms už sunkų darbą, teikiant informaciją ir pasiūlymus Europos Komisijai ir pabrėžė, jog šiuo laikotarpiu susiduriama su didele visuomenės sveikatos krize, kuri daro didelę įtaką kiekvienam sektoriui, o suvaldyti situaciją galima tik bendradarbiaujant. Komisaras priminė ir Europos Komisijos prioritetus: užtikrinti apsirūpinimą maistu, laisvą prekių judėjimą ir laisvą darbuotojų judėjimą. „Mūsų ūkininkai ir kooperatyvai kartu su kitais maisto tiekimo grandinės dalyviais užtikrino, kad nepritrūktume maisto atsargų. Noriu pagerbti jūsų tvirtą atsidavimą ir pastangas, siekiant saugiai aprūpinti gyventojus geros kokybės maistu.“, – kalbėjo komisaras Janusz Wojciechowski. Jis teigė, jog privalome užtikrinti laisvą produkcijos judėjimą, kad žemės ūkio rinkos (įtraukiant maistą, pašarus ir kitas žemės ūkio žaliavas) funkcionuotų sklandžiai.

2020 m. kovo 16 d. Komisija parengė sienų valdymo priemonių gaires, kuriomis siekiama apsaugoti sveikatą ir užtikrinti prekių ir būtiniausių paslaugų prieinamumą, o kovo 23 d. buvo paskelbtas komunikatas, kaip užtikrinti nenutrūkstamą prekių judėjimą per žaliuosius koridorius visoje Europoje.

„Laisvas darbuotojų judėjimas taip pat yra labai svarbus – sunkvežimių vairuotojams, pasienio darbuotojams, sezoniniams darbuotojams turi būti sudarytos sąlygos atlikti savo darbą,“ – kalbėjo komisaras. Komisija paskelbė praktines gaires, užtikrinančias laisvą svarbiausių darbuotojų judėjimą, įskaitant sezoninius darbuotojus žemės ūkio sektoriuje, ruošiantis derliaus nuėmimo sezonui.

Kovo 19 d. Komisija priėmė laikinąją valstybės pagalbos priemonių sistemą remti valstybių narių ekonomiką krizės laikotarpiu, siekiant, kad visų rūšių įmonės išliktų pakankamai likvidžios ir išlaikytų ekonominės veiklos tęstinumą COVID-19 protrūkio metu ir jam pasibaigus. Priimtos priemonės remti ekonomiką, leidžiančios valstybėms narėms skirti iki 100 tūkst. EUR individualiems ūkininkams, kuriems trūksta likvidumo. Ši suma gali būti padidinta de minimis pagalba. Pastaruoju metu šios pagalbos viršutinė riba buvo padidinta iki 20 tūkst. (iki 25 tūkst. konkrečiais atvejais). Tai reiškia, kad bendra nacionalinė parama, kuri gali būti skiriama vienam ūkiui, padidina iki 120–125 tūkst. eurų.

Kovo 25 d. aukšto lygio vadovų susitikime buvo aptarta būtinybė valstybėms narėms lanksčiai valdyti BŽŪP, pritaikyti kaimo plėtros programas, siekiant sušvelninti krizės poveikį. Valstybėms narėms suteikta galimybė pratęsti paraiškų pateikimo terminą tiesioginėms išmokoms ir su kaimo plėtra susijusioms išmokoms gauti. „Mes įdiegėme galimybę padidinti tiesioginių išmokų avansus 50-70 proc. ir Kaimo plėtros programų išmokų avansus 75–85 proc., siekiant sureguliuoti ūkininkų išlaidų srautus. Mes taip pat leidžiame išmokėti šiuos avansus neužbaigus patikrinimų vietoje.“ – sakė komisaras J. Wojciechowski. Komisaras paminėjo, jog naudos gavėjai neturėtų būti baudžiami, jeigu tam tikros operacijos negalės būti visiškai įgyvendintos dėl susidariusios situacijos.

Komisija nuolat peržiūri situaciją visuose žemės ūkio sektoriuose. Šiuo metu Komisija svarsto vyno, vaisių ir daržovių, aliejinių augalų, bitininkystės sektorių rėmimo schemas, kurios leistų perorganizuoti rėmimo prioritetus. Taip pat žadama atidžiau stebėti rinkos kainas. Komisija svarsto privataus pieno ir mėsos produktų saugojimo pagalbą. Ši schema leis laikinai pašalinti produktus iš rinkos (ne mažiau kaip 2–3 mėn. ir ne daugiau kaip 5–6 mėn.).

Susitikime dalyvavę šalių narių atstovai vieningai teigė, jog šiuo sunkiu laikotarpiu aiškiai matoma žemės ūkio sektoriaus svarba ekonomikoje. Šalys paminėjo prioritetus, į kuriuos turėtų būti sutelktas dėmesys. Pabrėžta, jog žemės ūkio sektorius turi išlikti konkurencingas, o šiam tikslui pasiekti yra būtinas papildomas finansavimas bei galimybė lanksčiai naudoti finansinius instrumentus. Taip pat turėtų būti sušvelninti tam tikri apribojimai. Svarbu, jog šalys dirbtų kartu, būtų remiami labiausiai paveikti sektoriai. Užsiminta ir apie poreikį peržiūrėti Žaliąjį Europos kursą, strategiją „Nuo ūkio iki šakutės“, pereinamojo laikotarpio sąlygas bei pritaikyti jas prie susidarius situacijos.

Posėdyje užsiminta ir apie eksportą, kuris neturėtų būti varžomas. Visgi, J. Wojciechowski pabrėžė, jog nors Europa yra didžiausia maisto eksportuotoja pasaulyje ir daroma viskas, kad išlaikyti šią poziciją, šalys neturėtų būti priklausomos nuo eksporto – turi būti ieškoma galimybių parduoti produktus vidaus rinkose, o eksportuoti tik produkcijos perteklių.

Aptartas ir kaimo turizmo sektoriaus nuosmukis krizės laikotarpiu. Komisaras pasiūlė sprendimą – kad žmonės savo atostogas turėtų planuoti vietinėse (savo šalies) kaimo turizmo sodybose, užuot planavę išvykas į užsienio kurortus.

„Mano darbas pasirūpinti, jog žemės ūkio sektorius būtų Maršalo plano centre“,- baigė savo kalbą komisaras J. Wojciechowski ir pabrėžė, jog ateityje turime būti labiau pasiruošę suvaldyti krizes, padidinti krizinių situacijų fondus.

Posėdį užbaigė Copa prezidentas Joachim Rukwied. Jis dėkojo komisarui už apsilankymą ir teigė, jog žemės ūkio sektorius patiria nuostolius, reikalinga Europos Komisijos pagalba, parama stabilizuoti sektorių ir užtikrinti perspektyvą jaunajai kartai. Prezidentas paminėjo tris pagrindinius prioritetus: krizės valdymą ir papildomą rėmimą; stabilų biudžetą; skubius sprendimus dėl pereinamojo laikotarpio, Žaliojo Europos kurso ir strategijos „Nuo ūkio iki šakutės“.

LR ŽŪR pirmininkas A. Svitojus pabrėžia žemės ūkio sektoriaus, kaip maisto gamintojo svarbą ir reikšmę šiuo sunkiu laikotarpiu. Lietuvos ūkininkai ir kooperatyvai dirba ir imasi griežtų prevencinių priemonių, kad virusas neplistų, kad nebūtų paralyžiuotas darbas maisto tiekimo grandinėje.

„Šiuo sudėtingu neturėtų būti taikomi draudimai uždaryti ES sienas maisto, pašarų ir kitų žaliavų, prekių, tokių, kaip augalų apsaugos produktai, trąšos, sėklos, veterinariniai vaistai judėjimui; svarbu užkirsti kelią spekuliacijoms dėl žaliavų ir transportavimo kainų (šiuo metu susiduriame su problemomis pieno sektoriuje dėl žaliavinio pieno supirkimo kainų sumažėjimo; tikimasi Europos Komisijos pagalbos, siekiant aktyvuoti vieną iš žemės ūkio rinkos apsaugos priemonių – privataus pieno produktų pasaugojimą); šiandien aktuali problema  – darbo jėgos trūkumas žemės ūkio sektoriuje, todėl šiuo laikotarpiu ypač svarbus ūkininkų bendradarbiavimas, pagalba vieni kitiems ir kooperacija“, – pažymi A. Svitojus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.