Dar viena ženkli pagalba ūkininkams ir kaimo verslininkams

Žemės ūkio ministerija, siekdama sudaryti kuo palankesnes sąlygas investuojantiems į žemės ūkio sektorių, 2018 m. birželio 8 d. patvirtino naujas palūkanų kompensavimo taisykles. Nuo šiol už visus investicinius kreditus ar lizingo paslaugas su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija bus kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų.

Kompensavimo laikotarpis – 3 metai. Palūkanų kompensavimą gali gauti kreditų gavėjai, užsiimantys tiek žemės ūkiu, tiek plėtojantys alternatyvius verslus kaimo vietovėje.

Nuo šiol tiek investicinių, tiek trumpalaikių ar biologiniam turtui įsigyti skirtų kreditų palūkanos bus kompensuojamos 80 proc.

Apsilankykite: www.garfondas.lt