Darbą pradėjo naujoji LMGAGA taryba ir prezidentas

2023 m. gegužės 12 d. Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijoje (LMGAGA) išrinkti nauji tarybos nariai bei naujas prezidentas. Juo tapo kooperatyvo „Balta avis“ vadovas Gintautas Migonis. Jis pakeitė šias pareigas ėjusį Kelmės r. ūkininką, limuzinų augintoją, Vytautą Barkauską.

Naujos sudėties LMGAGA taryba išrinkta trijų metų kadencijai. LMGAGA prezidento vairą perėmęs G. Migonis tikino esantis nusiteikęs darbingai. Jis tikina, kad ne tik sieks dar labiau į aktyvią veiklą įtraukti esamus LMGAGA narius, bet ir daug dėmesio žada skirti augintojų edukacijai, mėsinių galvijų augintojams planuojama surengti daugiau aktualių, specializuotų šviečiamųjų seminarų, renginių.

„Sieksim, kad Lietuvos mėsinių galvijų augintojai turėtų savo kokybės ženklą. Europoje, kuo toliau į šiaurę, tuo galvijai pigesni. Tai lemia ne tik tai, kad mes esame nutolę nuo pagrindinių jautieną vartojančių rinkų. Vis dar turime pasitempti ir kokybės prasme. Mes daug kalbame apie kooperaciją, produkcijos pardavimo kelius, bet dar svarbiau yra žinios ir iškelti teisingi tikslai. Lietuvoje turime tikrai gerus rodiklius pasiekiančių ūkių, mano tikslas yra kad šie ūkiai taptų matomi, dalintųsi patirtimi ir būtų kelrodžiais visiems likusiems Lietuvos ūkininkams“, – sako G. Migonis.

Nuotraukoje (iš kairės į dešinę): Arūnas Martinėlis, Laura Mišeikienė, Gintautas Migonis, Eglė Butkienė, Vytautas Barkauskas, Nerijus Zobernis, Povilas Kaušpėdas, Raminta Freimanaitė, Nerijus Gricius.

Į LMGAGA tarybą išrinkti šie nariai:

  • iš Limuzinų veislės klubo – Nerijus Gricius (naujasis LMAGAGA vicepirmininkas),
  • iš Šarolė veislės klubo – Eglė Butkienė,
  • iš Aubrakų veislės klubo – Laimonas Gailis,
  • iš Ekstensyvių veislių klubo – Kristina Martinėlienė (atstovauja Arūnas Martinėlis),
  • iš Mėsinių Simentalų veislės klubo – Povilas Kaušpėdas,
  • iš Angusų veislės klubo – Raminta Freimanaitė,
  • Laura Mišeikienė,
  • Nerijus Zobernis,
  • Gintautas Migonis.

Taip pat buvo patvirtinta LMGAGA Etikos komisija, kurios pirmininku išrinktas Vytautas Barkauskas.

Linkime sėkmės naujai LMGAGA tarybai ir naujai išrinktam prezidentui Gintautui Migoniui.