Darbas žemės ūkyje karantino metu negali nutrūkti

2020 m. gruodžio 14 d. Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) dėl karantino reikalavimų, veikloms, susijusioms su ūkininkavimu ir žemės ūkio ir maisto gamyba ir pasiūlė:

  • Siekiant tinkamai ir laiku aprūpinti ūkinius gyvūnus pašarais bei jų papildais, taip pat laiku atlikti būtinus žemės ūkio darbus ir išvengti didelių nuostolių, reikalingas nepertraukiamas ir operatyvus įvairių su žemės ūkio veikla susijusių produktų/technikos/paslaugų tiekimas, neribotas pašarų, jų priedų, žemės ūkio technikos bei jos detalių prekyba, taip pat žemės ūkio technikos ir įrenginių remonto darbai, laikantis visų nustatytų saugos reikalavimų;
  • Atsižvelgiant į veterinarijos gydytojų, kurie dirba regionuose, darbo specifiką t. y. migraciją, kadangi šie specialistai esant poreikiui, dažnu atveju teikia paslaugas ne vienoje, o keliose savivaldybėse, būtina sudaryti galimybes veterinarijos gydytojams tinkamai atlikti savo darbines funkcijas, neatsižvelgiant į savivaldybių ribas.

2021 m. gruodžio 11 d. iš ŽŪM gautas atsakymas, kuriame informuojama, kad Žemės ūkio ministerija teikia nuomonę dėl 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) taikymo. Vadovaujantis Nutarimo 2.1.7, 2.2.2.1, 2.2.2.3 bei 2.2.3 papunkčių nuostatomis nėra draudžiama pašarų, jų priedų bei žemės ūkio technikos bei jos dalių nuotolinė (internetu ar vykdoma kitomis ryšio priemonėmis) prekyba, kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose, bei pašarų ir jų priedų prekyba parduotuvėse (įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose), kurių pašarų gyvūnams veikla yra pagrindinė, taip pat  žemės ūkio technikos remonto darbai bei nėra draudžiama teikti veterinarijos paslaugas, vykdyti veterinarijos gydyklų, veterinarijos vaistinių veiklą, taip pat nėra draudžiamas asmenų judėjimas tarp savivaldybių, jei vykstama atlikti darbo arba jei darbo vieta yra kitoje savivaldybėje.

ŽŪM primena, kad vykdant ūkines veiklas privaloma vadovautis Nutarimu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais bei atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos bei ekonomikos ir inovacijų ministerijų rekomendacijas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443

https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1

https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/informacija-visuomenei/ribojimai-ir-rekomendacijos

Verslo sąlygos karantino metu | Ekonomikos ir inovacijų ministerija (lrv.lt)