Daugianariai pasėliai – ekosistemos pagalbininkai

Dar 1937 m. 32-asis JAV prezidentas Franklin D. Roosevelt sakė, kad tauta, kuri sunaikina dirvožemius, sunaikina pati save.

„Kad yra ko pasimokyti, sužinoti naujo ir naudingo, tikrai įsitikinau, kai dauguma ūkininkų, susirinkusių į lauko dienas pirmą kartą pamatė laukuose ir išgirdo iš Joniškėlio bandymų stoties mokslininkų lūpų apie dvinarius, trinarius pasėlius, t. y., kai tame pačiame lauke auginami keli skirtingi augalai. Toks augalų auginimas leidžia pagerinti piktžolių kontrolę, išpildyti gerą sėjomainą. Žemės ūkio rūmai, pasitelkę į pagalbą projektą, siekia skatinti ūkius diegti biotechnologines naujoves ir didinti veiklos pelningumą, integruojant juos į šiuolaikinėmis daugianarių (dvinarių ir trinarių pasėlių) pasėlių technologijomis auginamų ekologinių miglinių, pupinių, aliejinių ir kitų augalų gamybą, siekiant užtikrinti užaugintos ekologinės produkcijos konkurencingumą, dirvožemio derlingumo, biologinės įvairovės ir aplinkos išsaugojimą. Įgyvendinant projektą, atsižvelgiant į skirtingas Lietuvos klimatines sąlygas ir žemdirbystės intensyvumą buvo įrengta 10 demonstracinių dvinarių/trinarių pasėlių bandymų. Bandymai buvo vykdomi sertifikuotuose ekologiniuose ūkiuose, kur buvo įrengti trijų rūšių pasėliai: 1) trinaris javų ir kt. augalų; 2) dvinaris mišrus pupinių javų ir miglinių žolių bei 3) dvinaris/trinaris miglinių javų – daugiamečių pupinių žolių (taikant supaprastintą žemės dirbimą),“- informuoja projekto vadovė, Žemės ūkio rūmų lektorė – konsultantė dr. Edita Karbauskienė.

Prieš parenkant tinkamiausią dvinarį/trinarį pasėlį, visų pirma buvo įvertinta ūkininko turima technika, patirtis, dirvožemio ir klimato sąlygos, atlikta sėjomainos analizė. Bandymai ūkiuose buvo įrengiami vadovaujantis iš anksto parengta metodika. Bandymų trukmė – 1-2 metai, priklausomai nuo pasirinkto pasėlio ir jo technologijos. Trinario javų ir kt. augalų pasėlio bei dvinario mišraus pupinių javų ir miglinių žolių pasėlio trukmė bus vieneri metai. Miglinių javų – daugiamečių pupinių žolių (taikant supaprastintą žemės dirbimą) pasėlių technologijos eiga buvo tokia: pirmais tyrimo metais (2018 m.) buvo suformuotas daugiamečių pupinių žolių pasėlis, pritaikytos mechaninės priemonės sėklos guoliavietei paruošti ir atlikta žieminių kviečių sėja; antrais tyrimo metais (2019 m.) buvo taikomos augalų konkurenciją ribojančios priemonės.

Projekto metu buvo vertinami augalų produktyvumo formavimosi dėsningumai,  įtaka piktžolėtumui. Buvo nustatomas augalų prekinės produkcijos kiekis, imami augalų ėminiai ir juose nustatomos pagrindinės maisto medžiagos (NPK). Įvertinant augalų įvairovės naudą, remiantis surinktais duomenimis, pateikti ūkio maisto medžiagų balanso skaičiavimai. Taip pat buvo atlikti dirvožemio agrocheminiai tyrimai (Corg. ir Nsum.), šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija (naudojant infraraudonųjų spindulių dujų analizatorių SRS-SD 1000).  Pateiktos rekomendacijos dirvožemio savybių kitimą (struktūrą, organinių liekanų suirimą, makrofaunos kiekį ir kt.) įvertinti organoleptiškai.

„Vienas iš būdų padidinti sėjomainos augalų įvairovę, pagerinti ekosistemos būklę – erdvinis pasėlių įvairinimas, t. y. daugianarių pasėlių technologijos taikymas, daugiamečių želdinių ir tarpinių pasėlių auginimas. Šios lauko dienos tikslas – ūkininkams suteikti teorinių žinių apie tarpinių pasėlių panaudojimą sėjomainose, įvairių augalų tinkamumą tarpiniams pasėliams, tarpinių augalų įtaką dirvožemio gyvybingumui ir posėlinių augalų derliui. Lauko dienose teorines žinias įtvirtinome praktiniais stebėjimais apžiūrint  lauko bandymus atskiruose ūkiuose“, – mintimis dalinasi kvalifikacijos tobulinimo seminare ir lauko dienose dalyvavusi LR ŽŪR lektorė – konsultantė Rūta Čaplinskienė.

Projektas „Inovatyvių daugianarių pasėlių technologijų panaudojimas ekologinio žemės ūkio optimizavimui“ įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.