DĖL AFRIKINIO KIAULIŲ MARO VALDYMO

Dėl vos trijų Afrikinio kiaulių maro (AKM) protrūkių pas tris skirtinigų rajonų smulkius laikytojus, laikiusius vos 16 kiaulių, griežtų prekybos apribojimų neapibrėžtam laikotarpiui iš ES sulauks 6 rajonai ir juose įsikūrę kiaulių auginimo bei mėsos perdirbimo įmonės. Tai gręsia nuostoliais, o žvelgdami į praeitį galime prognozuoti ir daugiau protrūkių. Pastarąją savaitę įvykus dviems AKM protrūkiams iš eilės Elektrėnų sav., ir Anykščių r. kreipėmės į Žemės ūkio ministrę dėl bendro pasitarimo su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) vadovais organizavimo.

Buvo suderinta pasitarimo vieta, data ir laikas – 11 d. (pirmadienį) 11 val. Žemės ūkio ministerijoje. Per tą laiką, kol buvo organizuojamas pasitarimas, įvyko trečias AKM protrūkis Kaišiadorių rajone bei ketvirtas – Anykščių rajone. Serija vienas su kitu nesusijusių protrūkių atkskleidžia silpną biologinę saugą, neprofesionaliųjų kiaulių laikytojų neatsakingumą bei valstybės institucijų naivų tikėjimą, jog kažkaip viskas išsispręs savaime. Imamasi ne ryžtingų ir griežtų priemonių, bet raminamojo darbo – bandoma įteigti visuomenei, kad AKM yra neįveikiamas, todėl reikalauti rezultato ne tik nemandagu, bet ir nėra prasmės. Dėja, tai netiesa – šalys, kurios iš esmės ėmėsi kovos su šia liga – puikiai susitvarkė. Tuo tarpu Lietuvoje nedaroma jokių pastangų siekiant ligą likviduoti. Pastangų likviduoti AKM pasigendama ne tik šiandien, bet visą 3 metų laikotarpį, kai apie pasikartojančią problemą nuolat turėjome priminti tiek Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) bei Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM). Kai į priminimus minėtos institucijos nereagavo, buvo kreiptasi ir į Ministrą Pirmininką, su prašymu parengti planą vieningam AKM suvaldymui.

Lietuvos kiaulių augintojų asociacija (LKAA) dar prieš tris metus informavo visuomenę ir Vyriausybę, kad Lietuvai gręsia nuostoliai, jei nebus adekvačiai sureaguota į AKM plitimą šernų populiacijoje. Šiandien realiai įsitikinome, kad mūsų prognozuotas scenarijus pildosi. LKAA iniciatyva ir pastangomis buvo parengtas AKM prevencijos priemonių vykdymo kiaulių laikymo vietose ir šernų populiacijoje 2016 – 2020 m. planas, kuris buvo suderintas su ŽŪM ir VMVT, o taip pat pristatytas Vyriausybėje. Deja, dar kartą įsitikinome, kad patvirtinto plano neketinama laikytis.

AKM ir toliau lieka problema, kadangi chaotiška valstybės įstaigų reakcija nukreipta tik į momentinį pasekmių likvidavimą, o ne į problemos sprendimą iš esmės.

Esame nepatenkinti AKM situacijos valdymu Lietuvoje. Jau patirta virš 24 mln. € žala ir pabaigos namatyti. Kadangi valstybės institucijos, atsakingos už AKM nevaldo situacijos, kiaulių augintojai tapo šernų medžiotojų įkaitais, o biologinės saugos taisyklių besilaikantys profesionalūs kiaulių augintojai – šių taisyklių nesilaikančių neprofesionalių kiaulių augintojų įkaitais. Lietuvoje kiaules laiko apie 20 tūkst. neprofesionalių kiaulių laikytojų, iš kurių oficialiai kas ketvirtas nesilaiko biologinės saugos taisyklių. Praktika parodė, kad AKM plinta būtent šernų ir kiaulių, laikomų pas neprofesionalius kiaulių laikytojus, tarpe. Biologinės saugos laikymasis pas tokius laikytojus dažniausiai tėra laikina ir apgaulinga iliuzija.

Artėjant rinkimams į LR Seimą, Žemės ūkio ministerija bei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba neslėpdamos baiminasi visuomenės reakcijos ir Seimo narių skundų, todėl nesiima ryžtingų priemonių. Nuostoliai, kuriuos dėl nepalankios AKM situacijos ir prekybos ribojimų, ne dėl savo kaltės patiria profesionalūs kiaulių augintojai, nėra kompensuojami.

Tokia situacija nėra normali. Afrikinio kiaulių maro virusas privalo būti sustabdytas ir tai įmanoma padaryti, imantis tam būtinų priemonių. Deja, institucijos, atsakingos už tokios situacijos suvaldymą ir problemos sprendimą iš esmės, nesiima jokių priemonių, todėl informuojame visuomenę ir, kad būtų imamasi problemos sprendimo – dar kartą kreipėmės į Ministrą Pirmininką.

LKAA informacija