Dėl aplinkos apsaugos įstatymo pataisų rastas kompromisas

Seimo Kaimo reikalų komitete (KRK), kuris yra papildomas svarstant siūlomas Aplinkos apsaugos įstatymo pataisas, kilo vienų ar kitų abejonių, todėl jau du kartus buvo daroma svarstymo pertrauka. Pirmąjį kartą pauzė buvo reikalinga tam, kad Aplinkos ministerija (AM) suderintų nuostatas su Žemės ūkio ministerija (ŽŪM). Praėjusią savaitę procesas buvo stabdomas dėl rengiamam teisės aktui pateiktų Lietuvos Žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) pastabų. Trečiadienį KRK pritarė kompromisiniam variantui. Posėdyje dalyvavo LR ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis ir Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė.

Diskutuotinas vietas AM ir LR ŽŪR atstovai gludino dar šį pirmadienį. Kompromisas buvo rastas. Iš esmės jis nekeičia įstatymo projektais siekiamų tikslų ir neprieštarauja Vyriausybės praėjusių metų gruodžio 19 d. protokolinio pavedimo „Dėl veiksmų ir priemonių, kurių reikia imtis siekiant spręsti kvapų ir kitas susijusias problemas“ tikslams. Pakoreguotos kelių projekto punktų formuluotės.

Rasta formuluotė, kaip patikslinti aplinkybes, kai privalomuoju nurodymu gali būti stabdomas ūkio subjekto taršos leidimo galiojimas: tris kartus per metus viršijus maksimalų leistiną taršos lygį (kiekio, koncentracijos, atliekų susidarymo ir pan.), išskyrus mažareikšmius pažeidimus, arba jei taršos leidimo sąlygų pažeidimas tęsiasi ilgiau kaip pusmetį, išskyrus atvejus, kai privalomuoju nurodymu pažeidimui pašalinti nustatytas ilgesnis terminas.

Taip pat projekte bendru sutarimu pakoreguota juridinių asmenų atsakomybė už neteisėtą šalutinių produktų (pagal LR Atliekų tvarkymo įstatymą), atliekų, žaliavų ir produktų patekimą už ūkinės veiklos objekto teritorijos ribų. Siūloma bauda sušvelninta nuo 1000-3000 Eur iki 500-1000 Eur (ši administracinė atsakomybė numatoma tik ūkio veiklos subjektams, kurių veiklai reikalingas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas arba taršos leidimas).

KRK posėdyje paaiškėjo, kad į paskutines korekcijas LR ŽŪM nespėjo sureaguoti, raštu pateikti pastabas. Viceministras Petras Narkevičius, Tvarios žemės ūkio politikos grupės vyresnysis patarėjas Saulius Jasius bei ministro patarėja Giedrė Pupšytė siūlė Seimo komitetui dar įterpti į įstatymo projektą sąlygą, kad mažareikšmiškumo sąvoka turėtų būti reglamentuota poįstatyminiais teisės aktais. Dabar esą taršos faktas gali būti įvairiai interpretuojamas, nuoroda į LT Viešojo administravimo įstatymą nėra pakankama, kai kalbama apie įmonės veiklos stabdymą.

Tačiau KRK nesiryžo dar kartą stabdyti proceso. Šiame Seimo komitete aplinkosauginių įstatymų pakeitimų paketas įstrigęs jau mėnesį. O projektą dar turi apsvarstyti pagrindinis – Aplinkos apsaugos komitetas, paskui laukia Seimo plenarinis posėdis. Ant nosies jau gruodis.

Komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas pasiteiravus LR ŽŪR nuomonės dėl įstatymo, ar juo nebus pakenkta žemės ūkio subjektų veiklai, LR ŽŪR direktorius pažymėjo, kad buvo surastas geriausias kompromisinis sprendimas.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.