Dėl laukų tręšimo srutomis termino nustatymo

Vasario 28 d. Žemės ūkio rūmai pateikė raštą  Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijoms dėl mėšlo ir srutų naudojimo termino šiais metais nustatymo. Atsižvelgiant į  į palankias šių metų pavasario hidrometeorologines sąlygas, siūloma nustatyti, kad mėšlu ir (ar) srutomis būtų galima tręšti laukus nuo 2019 m. kovo 15 d. iki 2019 m. lapkričio 15 d. (įskaitytinai). RAŠTAS