Dėl saulės elektrinių sausumoje įrengimo ir finansavimo

Kovo 26 d. Žemės ūkio rūmų organizuotame renginyje apie investicinę paramą saulės elektrinėms sausumoje dalyvavo Lietuvos energetikos agentūros Projektų administravimo skyriaus vadovė Audronė Nikšaitė, vyresnioji projektų vadovė Ramunė Augulienė ir projektų vadovė Gabija Račkauskė bei ESO Atsinaujinančių išteklių plėtros komandos vadovas Vidas Gradeckas.

Renginys organizuojamas atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos energetikos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas įmonėms ir ūkininkams, atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms (AIE), piliečių energetikos bendrijoms (PEB) gauti finansavimą saulės elektrinių iki 500 kW įrengtosios galios įsirengimo išlaidų daliai padengti.

Saulės elektrinių sausumoje įrengimo finansavimui numatoma skirti 62,7 mln. Eur

Finansuojamos iki 500 kW galios elektrinės, vienoje paraiškoje gali būti nurodyti  keli nekilnojamojo turto objektai (suminė elektrinių galia negali viršyti 500 kW).

Finansavimą gali gauti Elektros energijos gamintojai / gaminantys vartotojai:

  1. Labai mažos ir mažos įmonės (LMMĮ), registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo; 
  2. Ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;  
  3. Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės (AIEB); 
  4. Piliečių energetikos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės (PEB); 
  5. Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti AIEB ar PEB statusą, kurių steigimo dokumentuose nustatytas tikslas – teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą savo dalyviams ar tą naudą teikti vietose, kuriose ji vykdo veiklą, ir jos pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas, kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės.

Kaip šiandien informavo Lietuvos energetikos agentūros Projektų administravimo skyriaus atstovai, iki balandžio 4 d. bus paskelbtos taisyklės ir elektros kaupimo įrenginiams įsirengti, kurių paramos intensyvumas ūkininkams bus 40 proc.  nuo numatytų fiksuotų įkainių.

Lietuvos energetikos agentūros (LEA) PRANEŠIMAS

Kovo 26 d. nuotolinio susitikimo vaizdo ĮRAŠAS

Kaip informavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, dar 2022 m. rugsėjo 20 d. ŽŪR taryba priėmė rezoliuciją ir kreipėsi į Žemės ūkio ir Energetikos ministerijas, kad būtų sukurtos efektyvios paramos priemonės bei teisinės sąlygos, kurios padėtų žemės ūkio subjektams patiems apsirūpinti elektros energija.

„Smagu, kad beveik prieš du metus kelti klausimai buvo išgirsti Energetikos ministerijos ir atsirado galimybės investicine parama saulės elektrinėms sausumoje pasinaudoti ir ūkininkams. Šiandien matome, kad yra daug nusiskundimų dėl prisijungimo prie tinklo galimybių, todėl šiuo klausimu dar laukia diskusijos”, – pažymi ŽŪR pirmininkas.