DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS VALDYMO NEEFEKTYVUMO

Žemės ūkio rūmai, susipažinę su viešoje erdvėje paskelbta informacija apie Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą (toliau – ŽŪIKVC), reiškia didelį susirūpinimą dėl valstybės institucijos virtimo nepotizmo objektu, kai nėra užtikrinama žmogiškųjų išteklių kokybė, valdymo procesus pažeidžia subjektyvūs kriterijai ir  vyksta socialinių santykių disfunkcija, o institucija, kurioje dirba per 200 darbuotojų nėra įgalinta teikti kokybiškas valstybei bei visuomenei reikalingas paslaugas.  

Teisės aktai veislininkystės asociacijas įpareigoja dirbti su ŽŪIKVC sukurtomis programomis o šios programos metai iš metų yra sukuriamos taip, kad su jomis neįmanoma elementariai dirbti – programos neefektyvios, neatitinka vartotojų poreikiams. Žemės ūkio rūmai ir atskiros asociacijos nuolatos bandė siekti ŽŪIKVC valdomų programų efektyvinimo, buvo ne kartą raštu kreiptasi į Žemės ūkio ministeriją dėl ŽŪIKVC neefektyvaus darbo ir klaidingų statistinių bei veislininkystės apskaitos duomenų teikimo. Deja, susidurdavome su valdininkų nuomonės monolitu ir neįgalia šiuolaikiškai dirbti įmonės valdymo sistema, kai į socialinių partnerių pastabas/siūlymus atsižvelgta nebuvo.

Viliamės, kad naujasis Žemės ūkio ministras, pasitelkdamas į pagalbą socialinius partnerius – Žemės ūkio rūmus, užtikrins efektyvų ir kokybišką ŽŪIKVC darbą, orientuotą į naudotojų – klientų poreikius atitinkančias kompleksines paslaugas ir įdiegs efektyvų valstybinės įmonės valdymą ir administravimą, kuris užtikrins efektyvesnį, inovatyvesnį, skaidresnį, patikimesnį, veikiantį pagal minimalias valdymo struktūras darbą.

ŽŪR kreipėsi į Vyriausybę su prašymu atkreipti dėmesį į paviešintus faktus ir inicijuoti ŽŪIKVC  valdymo pakeitimus.

Apie ŽŪIKVC informacija skelbiama:

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/gabrieliaus-landsbergio-uosvi-idarbines-centras-zum-valdininku-giminaiciu-ir-seimu-prieglauda-56-966048

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/zemes-ukio-informacijos-centro-direktorius-sako-turejes-idarbinti-perteklinius-zmones-56-957988