DĖMESIO! Liko tik 2 dienos sudalyvauti EK atliekamoje apklausoje dėl nesąžiningos prekybos praktikos

Primename ir kviečiame tuos, kurie dar nesudalyvavo apklausoje užpildyti Europos Komisija atliekamą apklausą. skirtą Žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės tiekėjams dėl nesąžiningos prekybos praktikos, kuri vykdoma iki 2023 m. kovo 15 d.

Apklausa skirta ūkininkams, savarankiškai dirbantiems asmenims ir įmonėms, kurios užsiima gamyba, platinimu, perdirbimu ar didmenine prekyba žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinėje. Atsakymai suteiks įrodymų, susijusių su ES politikos raida po Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos įgyvendinimo, o rezultatai bus paskelbti internete. Maisto tiekimo grandinė yra pažeidžiama nesąžiningos prekybos praktikos, nes ūkininkai ir smulkieji maisto tiekimo grandinės dalyviai dažnai neturi pakankamai derybinių galių, kad galėtų apsiginti nuo jų.

Atsižvelgdami į Europos Komisijos tarnybų prašymą, maloniai prašome jūsų pasidalinti šia informacija atitinkamuose jūsų informaciniuose biuleteniuose, jūsų svetainėse.  Apklausos nuoroda yra ir lietuvių kalba, tik ją reikia pasirinkti dešiniajame krašte (kaip parodyta žemiau paveikslėlyje)  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs