Dėmesio! Ketvirtas AKM atvejis kiaulių laikymo vietoje

Kiaulių savininkė, pastebėjusi vienos kiaulės kraujuojantį šnipą, kreipėsi į privatų veterinarijos gydytoją. Atvykęs veterinaras ūkyje apžiūrėjo gyvulius ir paėmė kraujo mėginius ištirti dėl AKM. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute mėginiai buvo ištirti tą pačią dieną ir abiem kiaulėms patvirtinta AKM diagnozė. Nedelsiant buvo informuota Panevėžio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Panevėžio VMVT).

Panevėžio VMVT inspektoriai, atvykę į kiaulių laikymo vietą, nustatė grubių pažeidimų. Laikomos kiaulės nebuvo deklaruotos, ūkyje neįgyvendintos biologinio saugumo priemonės: neįrengtas dezinfekavimo barjeras, kiaulės turėjo galimybę laisvai lakstyti lauke.

Abi kiaulės nedelsiant buvo nugaišintos, atlikta pirminė jų laikymo vietos dezinfekcija, ūkiui pritaikyti laikini apribojimai.

Kadangi ūkyje laikomos kiaulės buvo nedeklaruotos, ūkininkei nebus kompensuojami patirti nuostoliai, dėl šių pažeidimų taip pat bus taikoma administracinė nuobauda. Po trečiojo AKM protrūkio Kaniavos sen. (Varėnos r.), vykdydami kontrolę priežiūros zonoje, VMVT inspektoriai taip pat rado nelegaliai laikomų kiaulių. Visiems laikytojams, neužregistravusiems kiaulių, gresia sankcijos, įspėjimai ar baudos.

„Šis atvejis dar kartą patvirtiną faktą, kad ūkininkai turi būti itin budrūs ir laikytis biologinio saugumo reikalavimų. O jei nustatoma, kad kiaulės laikomos nelegaliai ir joms diagnozuojamas AKM, laikytojai gali būti patraukiami baudžiamojon atsakomybėn, be to, gali būti pareikalauta kompensuoti visas patirtas išlaidas naikinant ligos židinį. Tai ir dezinfekavimas, ir papildomų pajėgų pasitelkimas, (pvz. policijos pareigūnų), gaišenų utilizavimas ir kt.. Jei pažeidėjas pretenduoja į Europos Sąjungos išmokas, gali būti apribotas ir išmokų teikimas. Todėl kiaulių augintojai, vengiantys deklaruoti savo laikomus gyvulius, rizikuoja prarasti nemenkas sumas, o net ir vieno laikytojo aplaidumas sukelia daug ekonominiu nuostolių šaliai bei sukelia papildomus įsipareigojimus kitiems laikytojams, nes jie priversti išskersti kiaules, o valstybe turi mokėti kompensacijas“, – komentavo VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis.

Registruojant bandą pirmą kartą, ūkininkams reikia kreiptis į teritorinę VMVT, savivaldybės žemės ūkio specialistus ar privačius veterinarijos gydytojus. Jei kiaulių laikymo vieta užregistruota, pakartotinė registracija turi vykti kartą per ketvirtį – kreiptis reikia ten pat. Jei piktybiškai nesilaikoma minėtų reikalavimų, kiaulių laikytojams gresia sankcijos, numatytos Administracinių teisės pažeidimų kodekse.

Ūkininkai turi realiai įvertinti kiaulių laikymo riziką, ypač tose vietovėse, kur AKM nuolat nustatomas laukinėje faunoje. Atkreipiamas dėmesys, kad vasarą yra didžiausia rizika AKM virusui patekti į kiaulių laikymo vietas, nes žmonės lankosi miškuose, renka uogas, šeria kiaules žole ir galimai perneša virusą į ūkius.

Pasak M. Masiulio, VMVT nuolat primena, kad lankantis kiaulių tvartuose, būtina keisti avalynę bei drabužius, prie įėjimų įrengti veikiančius dezinfekavimo barjerus, o pastebėjus, kad pakito kiaulių elgesys (neėda, nesikelia, atsiranda kraujingos išskyros, taškinės kraujosruvos odoje), nedelsiant kreiptis į veterinarijos gydytojus arba į VMVT teritorinių padalinių specialistus.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija