DĖMESIO! Kurkim savišalpos fondą, išsaugokim karves!

Po straipsnio, kuris buvo paviešintas rugpjūčio 5 d. Žemės ūkio rūmų interneto svetainėje https://zur.lt/miesto-ir-kaimo-zmoniu-konfliktas-ganykloje/) susilaukėme didelio dėmesio ir ūkininkų pranešimų, kurie nurodo, kad naujakuriai įvairiais būdais (psichologinis teroras, skundai įvairioms institucijoms ir kt.), siekia riboti jų vykdomą veiklą. Susiklosčiusi situacija įrodo, kad ūkininkai priversti savo pažeistas teises dėl kišimosi į ūkinę veiklą ginti ikiteisminėse, o vėliau ir teisminėse institucijose.

ŽŪR Tarybos sprendimas

Žemės ūkio rūmai šią problemą svarstė 2021 m. rugpjūčio 12 d. Tarybos posėdyje ir priėmė sprendimą „Dėl paramos teikimo ūkininkams, kurie susiduria su ūkinės veiklos ribojimais dėl trečiųjų asmenų veiksmų“.

Vadovaujantis ŽŪR Tarybos sprendimu yra atidaryta atskira atsiskaitomoji  sąskaita, į kurią renkama parama ūkininkams, kurie dėl trečiųjų asmenų veiksmų yra priversti savo teises dėl žemės ūkio ir miškų veiklos apribojimų ginti ikiteisminėse/ teisminėse institucijose.

ŽŪR Taryba nutarė paramai ūkininkams ginti skirti 300 Eur ir ragina prisijungti kitas institucijas bei ūkininkus, ar žemės ūkio veiklos subjektus, paremiant ūkininkus finansiškai.

Parama bus naudojama ūkininkų teisėms ginti, o už paramos skaidrų paskirstymą ir informacijos apie  surinktą paramą viešinimą atsakingu paskirtas ŽŪR Prezidiumas.

Kviečiame solidarizuotis

Kviečiame palaikyti ūkininkus ir kurti savišalpos fondą, kad ūkininkams nereikėtų pardavinėti karvių, siekiant apginti savo teises teisminėse institucijose. Nelikite abejingi, nes tik bendras susitelkimas ir savitarpio pagalba gali išgelbėti ne vieną šalies ūkį.

Lėšas į fondą ūkininkams ginti galite pervesti:

A. s. Nr. LT194010042502372866

AB Luminor bankas, b. k. 40100

Paskirtis: Teisinei ūkininkų pagalbai.

***

Tokios konfliktinės situacijos, pasirodo vis dažnėja, kadangi miesto žmonės neįvertinę aplinkybių nusiperka sodybą ir tikisi, kad tai bus jų kurorto vieta – gaivus oras, paukštelių čiulbesys ir ramybė.  Deja dažnu atveju nutinka taip, kad greta įsigytos sodybos čia jau kelis dešimtmečius ūkininkauja žmonės ir čia verda gyvenimas – važiuoja ir dirba traktoriai su padargais, baubia gyvuliai ir pan. Jei miestiečiui, įsigijusiam sodybą kaime atrodo, kad kaimas – tai ramaus poilsio vieta, tai taip tikrai nėra, nes čia žmonės ūkininkauja ir dirba diena iš dienos, kad užaugintų maistą.