Dėmesio! Kviečiame į nuotolinę diskusiją

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, š. m. kovo 14 d. (ketvirtadienį), nuo 12 val., organizuoja nuotolinę diskusiją, kurios metu bus aptariamas 2023 m. gruodžio 7 d. Europos Komisijos paskelbtas pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1255/97 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 (REGLAMENTĄ RASITE ČIA) ir reglamento PRIEDĄ

Diskusijoje dalyvaus Europos Parlamento, Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, savivaldybių bei seniūnijų atstovai, taip pat ūkininkai ir kiti suinteresuoti subjektai.

Renginys vyks nuotoliniu būdu, prisijungiant per „Microsoft Teams“ programą, paspaudus ant žemiau esančių žodžių – „Click here to join the meeting“.

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting

Meeting ID: 312 698 727 901

Passcode: PJ2Mwd

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

___________________________________________________________________________

Europos Komisija pateiktame pasiūlyme nurodo, kad jis parengtas remiantis naujais moksliniais įrodymais, todėl siekiant užtikrinti didesnę gyvūnų gerovę ir sąžiningą įmonių konkurenciją, siūloma sekančiai keisti ES gyvūnų vežimo taisykles:

  • trumpinant kelionės laiką. Taip pat nustatant, kad ilgų kelionių metu gyvūnai turės būti pailsinti, pašerti ir pagirdyti. Specialios taisyklės bus taikomos labiausiai pažeidžiamiems gyvūnams: neatjunkintiems veršeliams bei į skerdyklas vežamiems gyvūnams;
  • padidinant ir pagal kiekvieną rūšį pritaikant reikalingą minimalų plotą gyvūnui transporto priemonėje;
  • sugriežtinant gyvūnų vežimą ekstremalioje temperatūroje, pvz., jei temperatūra aukštesnė nei 30 laipsnių, bus leidžiama vežti tik naktį. Be to, kai temperatūra žemesnė nei 0 °C, transporto priemonės turės būti uždengtos, užtikrinama oro cirkuliacija, apsauga nuo žvarbaus vėjo kelionės metu. Jei temperatūra nukrenta žemiau –5 °C, be pirmiau minėtų priemonių, kelionė turės trukti ne ilgiau kaip devynias valandas;
  • griežtinant gyvūnų eksporto iš Europos Sąjungos taisykles bei nustatant didesnę kontrolę trečiosiose šalyse, siekiant ją priartinti prie ES taikomų standartų;
  • skatinant įgyvendinti skaitmenines priemones (pvz., transporto priemonių buvimo vietos nustatymas tikruoju laiku, centralizuotos duomenų bazės sukūrimas ir pan.).

Maloniai kviečiame dalyvauti.

******************************

Siekiant, kad nuotolinis renginys vyktų sklandžiai ir visi dalyviai bei svečiai vieni kitus gerai girdėtų, kviečiame laikytis šių taisyklių:

  1. Esant galimybei, į renginį prisijunkite šiek tiek anksčiau, dar prieš jam prasidedant;
  2. Visų mikrofonai, išskyrus kalbančiojo ir pirmininkaujančio, turi būti išjungti (taip, kaip per įprastą posėdį);
  3. Norintys pasisakyti, turi paspausti „rankos“ ženkliuko. Taip bus registruojami norintys pasisakyti ir jiems bus suteiktas žodis;
  4. Jei ryšys imtų strigti, rekomenduojame išjungti savo vaizdo transliaciją.