DĖMESIO! Nesuspėję užsiregistruoti, gali dalyvauti konferencijoje nuotoliniu būdu

2020 spalio 28 d. (trečiadienį) 10 val., LR žemės ūkio rūmuose organizuojama konferencija „Kokybiškos sėklinės medžiagos paruošimas siekiant mažinti produkcijos savikainą, didinti produktyvumą ir gerinti produkcijos kokybę“.

Konferencija vyks Žemės ūkio rūmų didžiojoje salėje, adresu K. Donelaičio g. 2, Kaunas. Konferencijos dalyviai – tik iš anksto el. būdu užsiregistravę asmenys, kurie privalo laikytis asmens higienos reikalavimų ir dėvėti kaukes bei laikytis saugaus atstumo.

Kiti dalyviai, kurie iš anksto neužsiregistravo, tačiau nori dalyvauti konferencijoje, mielai kviečiame jungtis el. būdu ir dalyvauti:

Click here to join the meeting

 

Konferencijos programa:

9:00–10:00 Registracija. Pasitikimo kava/arbata.

10:00–10:15 Įžanginis žodis. Sigitas Dimaitis, LR žemės ūkio rūmų direktorius.

10:15–10:45 Kokybiškos sėklos paruošimo ir panaudojimo reikšmė produktyvumui ir kokybei užtikrinti. Dr. Laura Masilionytė, LR žemės ūkio rūmai.

10:45–11:00 Projekto „Kokybiškos sėklinės medžiagos paruošimas siekiant mažinti produkcijos savikainą, didinti produktyvumą ir gerinti produkcijos kokybę“, tikslų ir uždavinių pristatymas. Dr. Edita Karbauskienė, LR žemės ūkio rūmai.

11:00–11:30 Inovatyvios sėklinės medžiagos ruošimo technologijos ir jų pristatymas. Dr. Laura Masilionytė, LR žemės ūkio rūmai.

11:30–12:00 Kavos pertrauka.

12:00–12:30 Grūdų kokybės vertinimo rodikliai ir priemonės sėklinės medžiagos kokybei pagerinti.  Dr. Laura Masilionytė, LR žemės ūkio rūmai.

13:00–13:30 Sėklų paruošimo technologijos parodomuosiuose projekto Kokybiškos sėklinės medžiagos paruošimas siekiant mažinti produkcijos savikainą, didinti produktyvumą ir gerinti produkcijos kokybę” bandymų ūkiuose pristatymas . Video medžiaga. Dr. Laura Masilionytė, LR žemės ūkio rūmai.

13:30–14:30 Pietūs.

14:30–15:00 Projekto Kokybiškos sėklinės medžiagos paruošimas siekiant mažinti produkcijos savikainą, didinti produktyvumą ir gerinti produkcijos kokybę” tyrimų rezultatų ir rekomendacijų pristatymas. Dr. Laura Masilionytė, LR žemės ūkio rūmai;

15:00–16:30 Gamybinė patirtis taikant kokybiškos sėklos paruošimo inovacijas.

Ūkininkų pasisakymai ir diskusijos.

16:30–17:00 Padėkų įteikimas ūkininkams, dalyvavusiems projekte.

Dalyvavusiems konferencijoje išduosime 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

APIE PROJEKTĄ

Lietuvos Žemės ūkio rūmai (LR ŽŪR)  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ priemonę  įgyvendino projektą „Kokybiškos sėklinės medžiagos paruošimas siekiant mažinti produkcijos savikainą, didinti produktyvumą ir gerinti produkcijos kokybę“.

„Žemės ūkio rūmai ne tik gina ūkininkų ir kaimo gyventojų  interesus LR Vyriausybėje ir Europos Komisijoje, bet ir siekia žemdirbiams perduoti naudingas inovatyvias žinias, patarimus, konsultacijas, kurios padėtų siekti geresnių rezultatų ūkininkaujant. Augalininkyste užsiimantiems ūkininkams kyla vis daugiau iššūkių, pradedant aštrėjančia konkurencija ne tik su Amerikos ir ES, bet ir su Rusijos bei Ukrainos grūdų augintojais. Todėl reikia ieškoti produkcijos savikainos mažinimo būdų. Kiti iššūkiai – iš aplinkos apsaugos srities. Lietuva pasirašė vadinamąjį Paryžiaus susitarimą, kuriame itin didelis dėmesys skiriamas klimato atšilimui, vandens taršos mažinimui (teks mažinti azotinių trąšų kiekius). Todėl turime ruoštis aštrėjančiai konkurencijai ir ieškoti galimybių, kaip išsaugoti derlingumą“, – pažymi LR ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis.

LR ŽŪR įgyvendinamas projektas grūdų augintojams pateikė ne tik informaciją, bet ir parodė realias galimybes, kaip galima sumažinti produkcijos savikainą.

Projekto tikslas – paruošti stiprias sėklas

Lietuvos ūkininkams buvo pristatyta mokslų daktaro iš Charkovo Leonido Fadejevo sukurta ir patentu įteisinta grūdų paruošimo sėjai mašina. Mokslininko taikoma sėklų paruošimo sėjai technologija jau įdiegta ne tik Ukrainoje, bet ir Lotynų Amerikoje bei ES šalyse, pavyzdžiui, Rumunijoje ir Bulgarijoje.

Pasak mokslininko, įmanoma padidinti žemės panaudojimo efektyvumą nealinant dirvožemio. Jo dėmesio centre – stiprių, nepažeistų sėklų paruošimas sėjai. Daugelis ūkininkų net nenujaučia, kad sėklų apdirbimui naudodami šiuolaikinę ir kažkodėl našia vadinamą techniką, praranda 20-30 proc. derliaus. Taip yra todėl, kad šiuolaikinės technikos kūrėjai pirmiausia rūpinasi, kaip sėklas apdirbti kuo greičiau, bet mažai galvoja apie tai, kad tokios technologijos sužeidžia didelę dalį grūdų.

Grubios grūdų transportavimo linijos, konvejeriai, valymo sietai ir kt. dažniausiai pagaminti iš tokių medžiagų, kurios pažeidžia daug grūdų, be to, kai kuriose linijose siekiama grūdus transportuoti 30-35 m/s greičiu, todėl didelė dalis grūdų pažeidžiami ir pasėti net nesudygsta, arba serga.

Dėka LR ŽŪR įgyvendinamo projekto, Lietuvos ūkininkai iš esmės kitaip veikiančią grūdų paruošimo sėjai mašiną galėjo ne tik pamatyti, bet ir įsitikinti jos teikiama nauda bei efektyvumu ŽŪB „AUGA Skėmiai“ patalpose.

Kokybiškos sėklos – vienas svarbiausių agrotechnikos veiksnių, padedantis padidinti augalų derlingumą minimaliomis papildomomis sąnaudomis. Gera sėkla yra viena iš pigiausių, bet svarbiausių priemonių gausiam ir pastoviam derliui išauginti. Pasėjus blogos kokybės sėklą, mažėja kitų agrotechnikos priemonių (trąšų, sėjomainų, pasėlių priežiūros ir kt.) reikšmė, be to, veltui išberiami dideli jos kiekiai. Griežtėjant aplinkosauginiams reikalavimams ir stiprėjant ūkių konkurencingumui ūkininkai nuolat ieško būdų sėklos kokybei pagerinti, kad kiekviena į dirvą išberta sėkla būtų produktyvi“, – sako projekto vadovė, LR ŽŪR konsultantė dr. Laura Masilionytė.

Pasiekti rezultatai džiugina

Tyrimų rezultatai parodė, kad inovatyviai paruoštos stambiosios frakcijos, vasarinių miežių dygimo energija, buvo 35 % didesnė, palyginus su ūkyje ruošta sėkla; vasariniuose kviečiuose šis dygimo energijos pranašumas sudarė 23 %, o žirniuose ir pupose, siekė net 50 %. Esant neįprastai sausiems orams ir paankstinus augalų sėją, dygimo energija buvo vienintelis faktorius leidęs augalams sudygti ir įsitvirtinti iki visiško vandens deficito fakto.

Statistiškai įvertinus derliaus priedo rezultatus, nustatyta, kad inovatyviai paruoštos sėklinės medžiagos frakcijos tarpusavyje esminiai išsiskyrė visose auginamose kultūrose. Vidutiniškai per visus bandymus, ryškiausias skirtumas nustatytas pupų pasėliuose; stambiausios frakcijos sėklų derlius buvo 20 %, o vidutinio stambumo – 16 % didesnis, palyginus su laukais kuriuose sėta ūkinė sėkla. Žirnių pasėliuose nustatytas tik stambiausios frakcijos sėklų derliaus  priedas, kuris sudarė 17 %, palyginus su derliais gautais sėklai naudojant ūkinę medžiagą. Vasarinių kviečių ir miežių derliaus priedas, sėklai panaudojus stambiausią frakciją buvo,  atitinkamai 8 ir 10 % didesnis palyginus su derliais gautais sėklai naudojant ūkinę sėklą.

Pastaruoju metu žemės ūkio sektoriaus plėtra ir konkurencinis pranašumas jau neįsivaizduojamas be inovacijų ir smagu, kai inovacijos pasitarnauja ne tik ūkio ekonomiškumui, bet ir tvarumui.