DĖMESIO! Nuotolinis renginys dėl draudimo įmokų kompensavimo taisyklių

Kviečiame dalyvauti Žemės ūkio rūmų organizuojamame informaciniame renginyje „Dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių projekto“.

Renginys vyks nuotoliniu būdu 2023 m. sausio mėn. 10 d. (antradienį), 11 val., prisijungiant per Microsoft Teams programą, paspaudus nuorodą –  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ4MDYyMTctZGU5OC00YTg3LWI2MjQtN2RlNzQyMDAzYjVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2260b44e50-a0ea-4f70-a93f-50b4627c9930%22%2c%22Oid%22%3a%221715390a-736b-4716-b43d-f6341ed35922%22%7d.